Diagnoza badań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w tym zakresie.
Proszę o wypełnienie ankiety . Ankieta jest anonimowa.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Klasa
1. Które z poniższych form doradztwa edukacyjno-zawodowego były realizowane w szkole?
2. Czy została/został Pani/Pan poinformowana/poinformowany, jakie instytucje i osoby poza szkołą udzielały pomocy z zakresu doradztwa zawodowego?
3. Czy Pani/Pan wie, że w szkole są prowadzone zajęcia dla dzieci z zakresu doradztwa zawodowego?
4. Z jakimi instytucjami powinna nawiązać współpracę szkoła w ramach doradztwa zawodowego wg Państwa?
5. Zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego, czy też przedstawicieli instytucji powinny dotyczyć: *
Required
6. Czy jest Pan/ Pani zainteresowany/a szkoleniem z zakresu doradztwa zawodowego dla rodziców?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service