055118 /03.09.2019 тема: "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за начални учители , кандидати за V ПКС.
Квалификационен курс на тема:
“Реализация на професионалните умения на учителя в урока”

Курсът е подходящ за подготовка на начални учители за V ПКС.

ръководител - доц. д-р Виолета Кюркчийска

Място на провеждане: ДИКПО-Варна

Време на провеждане – 03 и 06.09. 2019 г.
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн..
Брой квалификационни кредити – 1.

* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по същия шифър.

Място на провеждане – ДИКПО-Варна

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 055118

Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:

Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Your answer
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
Your answer
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse - Terms of Service