แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองความปลอดภัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
2. ขอความร่วมมือผู้ขอรับบริการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ เพื่อกองความปลอดภัยแรงงาน จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy