Ansökan Skatestödet 2019
Förutsättningar för att kunna få stöd.

1. Skatestöd kan sökas av alla skateboardåkare med svenskt medborgarskap och som är 18 år fyllda.
2. Du som söker måste vara medlem i en förening ansluten till Sveriges Skateboardförbund.
3. Du tävlar på internationell nivå.
4. Stödet kan enbart sökas för att täcka resa eller del av resa till tävlingar internationellt.
5. Resan ska komma skateboardsverige till gagn, marknadsföra svensk skateboarding och skateboarding i Sverige.
6. Två fasta belopp går att söka: 3000 kr inom Europa, 5000 kr i resten av världen.
7. Sökanden ska gå med på och förbinda sig till att följa Sveriges Skateboardförbunds resepolicy.
8. Efter resan skall sökanden lämna en redovisning innan stödet betalas ut.

Fullständigt namn *
Vilken förening tillhör du? *
För att kunna ansöka om Skatestödet behöver du vara medlem i en förening ansluten till SSF.
Personnummer *
Sex siffror räcker (ex. 88-01-01)
Adress *
Mobilnummer *
E-post *
Syfte med resan *
Här anger du vad tävlingen heter och vilken plats du ämnar besöka. Viktigt att du bifogar en länk till tävlingens webb eller event på sociala medier.
Resplan. *
Redogör för din planerade resa inkl. boende. Finns det flera olika alternativ så anger du alla. Tänk på att det är viktigt att du har tid att skejta in ytan och tid att acklimatisera dig, det är viktigt att du skapar bra förutsättningar för att nå dina mål.
Budget *
Vi vill se en total budget för din planerade resa inkl. boende, specificera kostnaderna per del. (Ex: resa 4000:-, boende 1000:-) Här anger du även om du får annat ekonomiskt stöd från tex sponsorer till denna resa.
Här kan du ladda upp eventuella filer
Exempel: Inbjudan, resplan, budget etc. (Max filstorlek 100MB, 10 filar är max)
Jag har tagit del av SSF´s resepolicy. *
Du hittar den här: http://www.sverigesskateboardforbund.se/skatestodet/ . Jag är också medveten om att vid brott mot resepolicyn och mina åtagandet mot Skatestödet så riskerar jag indraget stöd och att utbetalning isåfall uteblir.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service