THI THỬ BẰNG LÁI XE B2 – ĐỀ SỐ 14
Câu 1: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?
1 point
Câu 2: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây ?
1 point
Câu 3: Ở những nơi nào không được quay đầu xe?
1 point
Câu 4: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
1 point
Câu 5: Ở những nơi nào không được lùi xe?
1 point
Câu 6: Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?
1 point
Câu 7: Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép?
1 point
Câu 8: Khi xe kéo xe và xe kéo rơ-moóc, những hành vi nào không được phép?
1 point
Câu 9: Xe máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi máy, xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự (loại đang được phép hoạt động) tham gia giao thông đi tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?
1 point
Câu 10: Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì theo quy định được ghi ở dưới dây?
1 point
Câu 11: Người lái xe kinh doanh vận tải khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?
1 point
Câu 12: Hãy nêu trách nhiệm cơ bản của các tổ chức trong việc quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe?
1 point
Câu 13: Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?
1 point
Câu 14: Trên làn đường dành cho ôtô có vũng nước lớn, có nhiều người đi xe môtô trên làn đường bên cạnh, người lái xe ôtô xử lý như thế nào là có văn hoá giao thông?
1 point
Câu 15: Khi động cơ ôtô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ôtô?
1 point
Captionless Image
Câu 16: Ôtô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn gì?
1 point
Câu 17: Hãy nêu yêu cầu của kính chắn gió ôtô?
1 point
Câu 18: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
1 point
Captionless Image
Câu 19: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
1 point
Captionless Image
Câu 20: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?
1 point
Captionless Image
Câu 21: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
1 point
Captionless Image
Câu 22: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
1 point
Captionless Image
Câu 23: Biển nào báo hiệu cửa chui?
1 point
Captionless Image
Câu 24: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
1 point
Captionless Image
Câu 25: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
1 point
Captionless Image
Câu 26: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?
1 point
Captionless Image
Câu 27: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
1 point
Captionless Image
Câu 28: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
1 point
Captionless Image
Câu 29: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?
1 point
Captionless Image
Câu 30: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?
1 point
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms