แบบฟอร์มแจ้งเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
การแจ้งโดยยืนยันข้อเท็จจริง หากข้อความนั้นเป็นเท็จ ถือเป็นการแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อมูลผู้แจ้ง (ชื่อ- สกุล /ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) กรณีไม่ระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หน่วยงานอาจไม่พิจารณารับเรื่องมาตรวจสอบและดำเนินการ *
ผู้มีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ (ระบุชื่อ สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด) *
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ *
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อพยาน/เอกสาร ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้) *
หมายเหตุ ชื่อ- สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้แจ้ง ถือเป็นความลับ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จะ ไม่เปิดเผย เพื่อไม่ต้องรับภัยจากการร้องเรียน แต่หน่วยงานอาจติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy