Sillamäe elanike küsitlus 2019
Sillamäe linna arengukava on iga-aastane ajakohastatud dokument, mis määratleb linna strateegilisi arengusuundi, eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi järgmiseks neljaks aastaks. Selleks, et linna arengukava oleks võimalikult põhjalik ja hõlmaks laiema sihtrühma, tuleb teha tihedat koostööd linnavalitsuse, linnaasutuste ja elanike vahel.

Käesoleva küsitluse eesmärk on tuvastada Sillamäe elanike kaasabil linna tugevad ja nõrgad küljed. Küsitluse käigus saadud andmeid töödeldakse ja esitatakse Sillamäe linna arengukavas 2019-2023.

Kõikide vanuserühmade elanike arvamused on teretulnud! Palun aidake täita küsimustikku nendele, kes ei valda arvutit piisaval tasemel (vanemad/vanaemad/vanaisad jne.)

Küsimustik on ANONÜÜMNE ning täitmine võtab aega 5-15 minutit. Küsimustik on vastamiseks avatud kuni 01.05.2019.

Русскоязычная версия: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhXVWR2ekHgUOzYZblOdqHHfBKRdvZb8GqDzzyyE0q-N_4w/viewform?usp=sf_link

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service