Reģistrācija RD Īpašuma departamenta organizētajiem pasākumiem novembrī

25.11. plkst. 16.00 –Vēsturisko ēku atjaunošana saudzīgām metodēm. Lektors J. Zviedrāns

Iepriekšējie semināri par pašvadības līdzfinansējumu skatāmi šeit:

Līdzfinansējums kultūrvēsturiskajam būvmantojumam:
https://www.youtube.com/watch?v=7f0-Y71MTaM

Līdzfinansējums dzīvojamo ēku atjaunošanai:
https://www.youtube.com/watch?v=tXR480RYg-g&t=55s

Apmeklējums klātienē atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, vietu skaits ierobežots.

Sīkāka informācija pa tālruni 67181015 vai e-pastu konsultacijas_atjauno@riga.lv

Sign in to Google to save your progress. Learn more
“Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Īpašuma departaments. Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67026138; elektroniskā pasta adrese: di@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) reģistrācijas pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu lekcijas norisi.
4) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.”
Vārds, uzvārds *
E-pasta adrese *
Pārstāvētā Rīgas apkaime *
Ēkas veids *
Vēlos saņemt informāciju par turpmākajiem RD Īpašuma departamenta pasākumiem *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy