(Učenici) - Prihvatljivost i iskustvo nastave na daljinu u osnovnim i srednjim glazbenim/plesnim školama
Anketa je namijenjena učenicima/učenicama u osnovnim ili srednjim glazbenim/plesnim školama.
Svrha istraživanja je prikupiti podatke i iznijeti zaključke o prihvatljivosti nastave na daljinu u navedenim predmetima, a temeljem iskustva stečenog u proteklim mjesecima epidemije COVID-19.
Anketa ne zahtjeva nikakvu posebnu pripremu niti provjerava znanje i vještine, a se sadrži ni opisna pitanja.
Sva pitanja odnose se jednako na osnovnu i srednju školu.
Istraživanje provodi Igor Vlajnić, mag.mus., mag.oec., doktorand na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na poslijediplomskom studiju Menagementa u kulturi, umjetnosti i obrazovanju i Sanja Šantek, profesorica savjetnica u Osnovnoj školi Gornja Vežica u Rijeci.
Svi podatci koje iznosite u anketi u potpunosti su anonimni i ne sadrže materijal koji je osjetljiv za ispitanika.
Sudjelovanjem u anketi prihvaćate pozitivne pravne norme RH, posebno one koje se odnose na zaštitu GDPR-a.
Rezultati istraživanja očekuju se u mjesecu listopadu 2020. godine i bit će javno dostupni.
Predviđeno vrijeme za ispunjavanje cijele ankete: 4 minute.
Hvala Vam na sudjelovanju!
Završio/završila sam: *
1. Nastavu u glazbenoj/plesnoj školi inače pohađam: *
Vrlo nerado
Vrlo rado
2. Nastava na daljinu u glazbenoj/plesnoj školi za vrijeme epidemije COVID-19: *
Nije ispunila moja očekivanja
U potpunosti je ispunila moja očekivanja
3. Nastava na daljinu u glazbenoj/plesnoj školi za vrijeme epidemije COVID-19: *
Nije bila zanimljiva
Bila je jako zanimljiva
4. U nastavi na daljinu iz predmeta Solfeggio (ili drugih teorijskih predmeta) koristili smo:
5. U nastavi na daljinu mog instrumenta (ili pjevanja) koristili smo:
6. U nastavi na daljinu skupnog muziciranja (zbor, orkestar, komorna glazba) koristili smo:
7. U nastavi na daljinu iz predmeta Ples koristili smo:
8. Gradivo nastave na daljinu u glazbenoj/plesnoj školi za vrijeme epidemije COVID-19 bilo mi je razumljivo i savladavao/la sam ga bez teškoća. *
Ne slažem se
Slažem se
9. Za svladavanje gradiva i sudjelovanje u nastavi (odgovaranje na pitanja, slanje odgovora učitelju/učiteljici, snimanje i sl.): *
Nije mi bila potrebna pomoć roditelja/staratelja
Bila mi je potrebna pomoć roditelja/staratelja
10. Zadatci nastave na daljinu u glazbenoj/plesnoj školi za vrijeme epidemije COVID-19 iziskivali su: *
Manje vremena od uobičajene nastave u školi
Više vremena od uobičajene nastave u školi
11. Mislim da je nastava na daljinu u glazbenoj/plesnoj školi: *
Puno lošija od uobičajene nastave u školi
Puno bolja od uobičajene nastave u školi
12. Jesam li u vrijeme nastave na daljinu u glazbenoj /plesnoj školi jednako napredovao kao i za vrijeme uobičajene nastave: *
Ne
Da
13. Slažem li se s tvrdnjom da je nastava na daljinu iz teorijskih predmeta (solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici i sl.) moguća i dovoljno kvalitetna: *
Ne
Da
14. Slažem li se s tvrdnjom da je nastava na daljinu iz predmeta kao što su neki glazbeni instrument, pjevanje, zbor, orkestar, komorna glazba, ples i sl. moguća i dovoljno kvalitetna: *
Ne
Da
15. Jesam li u prošloj školskoj godini u prosjeku imao bolje ili lošije ocjene u glazbenoj/plesnoj školi u odnosu na godinu ranije? *
Imao/la sam lošije ocjene
Imao/la sam bolje ocjene
16. Ukoliko se epidemija COVID-19 nastavi planiram li i dalje nastaviti pohađati glazbenu/plesnu školu? *
Ne
Da
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy