Coach meistarklase 10.12.2019
Vadības spele "Kas kuram" (Управленческая игра "Вы или Вас")

LTRK namā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, 2019. gada 10. novembrī plkst. 15:00 - 17:00

Seminārs krievu valodā!

Tagad daudzi uzņēmumi saskaras ar faktu, ka speciālisti, kas iecelti vadošā amatā, nevar tikt galā ar savām funkcijām. Labs cilvēks un izcils speciālists ne vienmēr kļūst par labu vadītāju. Viens iemesls ir nepieciešamo kompetenču trūkums. Kad nav laika ilgām jauno prasmju apmācībām, spēles palīdz.

Seminārā mēs spēlēsim izglītojošu biznesa spēli vadītājiem “Kas kuram”. Šis ir simulators, kas ļauj apgūt regulāras pārvaldības tehnoloģiju, kuru izstrādājis un aprakstījis Aleksandrs Fridmans, kurš ir viens no spēles autoriem. Spēles praksē tiek izstrādātas tādas vadības kompetences kā plānošana, deleģēšana un kontrole.
Šīs tehnoloģijas apgūšana ļauj palielināt vadības un darbinieku atdeves precizitāti, samazinot korporatīvā haosa līmeni.

Visas iegūtās zināšanas pārbaudīsim praktiskos uzdevumos.

Ieguvumi:
- semināra dalībnieki saņems un izstrādās vienu no trim vadības algoritmiem - plānošanu un uzdevumu iestatīšanu;
- saskatīs savas stiprās un vājās puses šajā kompetencē;
- sastādīs šīs kompetences attīstības plānu;
- sapratīs, kā, attīstot un pielietojot šo kompetenci, viņi var uzlabot personiskos un uzņēmuma rezultātus.

Semināru vada:
Jūlija Matisone, filoloģijas maģistre, profesionāls ICF koučs un ICBT biznesa trenere, vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar pieaugušo izglītību un attīstību. Vada seminārus un meistarklases Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā.

Dalības maksa:
LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN.

*Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.
**Maksimālais dalībnieku skaits seminārā - 30.
***Piekrītu, ka publicitātes nolūkā semināra dalībnieki tiks fotogrāfēti vai filmēti


Мастер-класс (на русском языке) Управленческая игра "Вы или Вас"

Семинар на русском языке.

Сейчас многие компании сталкиваются с тем, что  профессионалы, назначенные  на руководящую должность, не справляются со своими функциями. Хороший человек и отличный специалист не всегда становится хорошим руководителем. Одна из причин – отсутствие необходимых компетенций. Когда нет времени на долгое обучение новым навыкам – помогают игры.

На семинаре мы будем играть в обучающую бизнес-игру для руководителей «Вы иди Вас».  Это тренажер, позволяющий освоить технологию регулярного менеджмента, разработанную и описанную Александром Фридманом, который является одним из авторов игры. В игре на практике отрабатываются такие управленческие компетенции как планирование, делегирование и контроль.
Овладение этой технологией позволяет повысить точность управления и отдачи от сотрудников за счет снижения уровня корпоративного хаоса.

Все полученные знания отработаем в практических упражнениях.

Что приобретут участники:
- участники семинара получат и отработают один из трех алгоритмов управления – планирование и постановка задачи
- увидят свои сильные и слабые стороны в этой компетенции
- составят для себя план по развитию этой компетенции
- поймут как за счет развития  и применения этой компетенции могут улучшить как  личные, так и результаты компании

Семинар ведет:
Юлия Матисоне, магистр филологии, профессиональный коуч и бизнес-тренер, более 20 лет работает в области обучения и развития взрослых. Опыт работы по проведению семинаров и мастер-классов в Латвии, Литве, Эстонии и России. Работает с клиентами из стран Балтии и России, Германии, Австрии, Англии, Австралии, Израиля.

Плата за участие: Для Членов ТППЛ – для одного представителя от компании участие бесплатное, для каждого следующего – 15,00 EUR + НДС. Участие в семинаре доступно только для Членов ТППЛ.



Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālruņa numurs *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt  nākamajos "Coach meistarklase" semināros?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy