แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยการตำรวจ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
2. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
3. ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน
4. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
5. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
6. ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้งาน
7. การออกแบบที่สวยงาม เหมาะสม
8. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
9. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
Submit
Clear form
This form was created inside of วิทยาลัยการตำรวจ. Report Abuse