VI Jogos de Capoeira, Katowice 2019 - zawody grupowe
Opłata za zawody grupowe:
--> 60 złotych zawody grupowe (wpłaca grupa).

Numer konta do wpłat lub wpłata na miejscu.
Klub Sportowy Capoeira Camangula
37 1140 2017 0000 4102 1286 5434
w tytule wpisujemy:
"opłata startowa w zawodach grupowych oraz miasto i instruktor".
Sekcja (miasto, trener) *
Jaką sekcje oraz którego instruktora reprezentujecie?
Lista zawodników. *
Wymień osoby biroące udział w reprezentacji wraz ze stopniem.
Oświadczenie *
Oświadczamy, że nasze zdrowie pozwala na udział w zawodach oraz mamy świadomość z niebezpieczeństw związanych z uprawianiem sportów walki.
Oświadczenie RODO *
1. Wypełnienie formularza jest jednoczesnym oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami i regulaminami udziału w zajęciach VI Jogos de Capoeira oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania znajdującego się na stronie www.capoeira.katowice.pl oraz www.festiwalcapoeira.pl. 2. Poprzez wypełnienie formularza oświadczam, iż świadomy(a) jestem stopnia ryzyka utraty zdrowia wynikającego z uprawiania sztuki walki.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług przez KLUB SPORTOWY CAPOEIRA CAMANGULA. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach:- zakwalifikowania na zajęcia sportowe,- rejestracji uczestnictwa w zajęciach, list uczestników, list obecności, - wnoszonych płatności,- informowania o przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio przez KS Capoeira Camangula,- kwalifikacji na zawody, warsztaty, obozy sportowe, imprezy sportowe organizowane przez KS Capoeira Camangula. Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka w celu promocji działalności Klubu poprzez umieszczanie grupowych zdjęć z treningów, obozów sportowych, warsztatów i imprez sportowych na stronie internetowej klubu oraz w profilach społecznościowych typu facebook. 3. Administratorem Twoich danych jest Łukasz Tadla, KLUB SPORTOWY CAPOEIRA CAMANGULA, ul. Zarębskiego 5a/4, 40-854 Katowice; Tel.: 507 664 064. 4. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie dla celów prowadzenia działalności KS Capoeira Camangula. Dane traktujemy w sposób odpowiedzialny, zapewniając zgodne z prawem zabezpieczenie przed ich utratą czy dostępem osób niepowołanych. Przysługuje Ci prawo do odmowy przetwarzania danych, jednak spowoduje to, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy na uczestnictwo w zajęciach/imprezach. Podane dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług prowadzenia zajęć sportowych oraz udziału w zawodach. 5. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora Danych. Nie przekazujemy danych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem trenerów i nauczycieli, z którymi możemy zawierać umowy dotyczące prowadzenia treningów i warsztatów oraz opieki w czasie obozów czy wyjazdów sportowych. 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez pół roku od czasu zaprzestania ćwiczeń w Klubie, następnie zostaną trwale zniszczone lub do roku po zakończeniu zawodów. 7. Przysługuje Ci prawo do: • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie i prawo do zapomnienia. Twoje dane wówczas zostaną usunięte. • prawo zażądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przeniesienia danych; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.