ลงทะเบียน คอร์สปฏิบัติ "จิตตภาวนา เพื่อการพ้นทุกข์" จำนวน 2 วัน แบบไป-กลับ(ไม่พักค้างคืน) สอนโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต จากวัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านจิตสบาย
ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ ไม่ลงทะเบียนอย่าเดินทางเข้ามา สถานที่รองรับเต็มพื้นที่แล้ว
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy