Форма за искане от субект на данните
Използвайте настоящата форма за предявяване на искане във връзка с обработване на Ваши лични данни от Селматик ЕООД
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Име, презиме, фамилия *
Уникален идентификатор като ЕГН/Личен номер на чужденец; Клиентски номер или друг идентификатор, чрез който сте се обозначили пред Селматик ЕООД *
Контактна информация (минимум телефон и e-mail) *
Действате ли като представител от името на субекта на данни?
Ако "ДА", моля посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител)
Данни на представителя: имена, телефон, e-mail
Вид на искането: *
Описание на искането и данни, за които се отнася *
Декларация
С подаването на настоящата форма потвърждавам, че посочените по-горе данни са верни и заявявам пред Селматик ЕООД искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни
Дата:
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of SelmaticLTD. Report Abuse