Форма за искане от субект на данните
Използвайте настоящата форма за предявяване на искане във връзка с обработване на Ваши лични данни от Селматик ЕООД
Email address *
Име, презиме, фамилия *
Уникален идентификатор като ЕГН/Личен номер на чужденец; Клиентски номер или друг идентификатор, чрез който сте се обозначили пред Селматик ЕООД *
Контактна информация (минимум телефон и e-mail) *
Действате ли като представител от името на субекта на данни?
Ако "ДА", моля посочете в качеството си на какъв (например родител, настойник, попечител, упълномощен представител)
Данни на представителя: имена, телефон, e-mail
Вид на искането: *
Описание на искането и данни, за които се отнася *
Декларация
С подаването на настоящата форма потвърждавам, че посочените по-горе данни са верни и заявявам пред Селматик ЕООД искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни
Дата:
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of SelmaticLTD. Report Abuse