Žiadosť o príspevok pre nitrianske rodiny/jednotlivcov v nepriaznivej situácii Vianoce 2020
Ak sa spojíme, pomoc sa podarí a výťažok z charitatívnych adventných aktivít CPR a jeho priaznivcov poputuje do správnych rúk. Túto žiadosť spravuje OZ Centrum pre rodinu - Nitra. Podávajú ju jednotlivci i organizácie, ktoré zaručujú, že podané informácie sú pravdivé a OVERENÉ. Žiadosť bude preskúmaná správnou radou Centra pre rodinu - Nitra, v prípade odsúhlasenia príspevku budú žiadatelia kontaktovaní pracovníkmi CPR. Všetky poskytnuté informácie budú slúžiť len na účely zabezpečenia pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej životnej situácii v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. V prípade potreby kontaktujte: nitrianskerodiny@gmail,com
UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ 10.12. 2020. ĎAKUJEME, ŽE STE VŠÍMAVÍ :)
ŽIADOSŤ VYPLŇTE PRE RODINY/ JEDNOTLIVCOV Z NITRY A OKOLIA
Email address *
Meno a priezvisko žiadateľa *
(meno a priezvisko človeka, ktorý nahlasuje rodinu/jednotlivca, žiadateľ musí byť overiteľný a dôveryhodný)
Telefonický kontakt na žiadateľa *
Meno a priezvisko prijímateľa pomoci *
Miesto bydliska prijímateľa pomoci *
POZOR: BYDLISKO PRIJÍMATEĽA je požadované v okrese NITRA
Telefonický kontakt na prijímateľa pomoci *
Rodinné zázemie u prijímateľa: *
STRUČNE popíšte situáciu, prečo žiadate o príspevok a z akého zdroja ( dôležité! ) ste sa dozvedeli o možnosti tejto pomoci *
Preferovaná forma príspevku *
Doručenie príspevku: *
Ak ide o hotovosť, povzbudzujeme k možnosti doručenia prevodom na bankový účet.
Uvádzam číslo bankového účtu na účely doručenia príspevku
Bankový účet je vedený na meno:
Súhlasím s poskytnutí horeuvedených osobných údajov na účely evidencie, spracovania, poskytnutia a doručenia príspevku prijímateľovi v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy