"Rhythms of Hope": Concert - Pour le Liban/ For Lebanon/ Voor Libanon - 9/9/2023 (6:00 PM)
FR Bienvenue à notre concert du 9 septembre 2023 en faveur du projet d'aide médicale au Liban. Cet événement musical appuie les efforts de l'ONG Humanité Nouvelle visant à assurer les besoins fondamentaux de la population libanaise qui vit une crise économique sans précédent, en se concentrant sur l'assistance aux dépenses pharmaceutiques pour les maladies chroniques. Votre participation est un soutien précieux et aura un impact réel sur la vie de ceux qui en ont le plus besoin au Liban. Un grand merci pour votre solidarité!
NL Welkom op ons concert op 9 september 2023 ten voordele van een project voor medische hulp in Libanon. Dit muziekevenement ondersteunt de inspanningen van de NGO Humanité Nouvelle. Die zet zich in om de basisbehoeften van de Libanese bevolking, die een ongekende economische crisis doormaakt, te waarborgen. De focus ligt op het bijstaan van farmaceutische kosten voor chronische ziektes. Uw deelname is een waardevolle bijdrage en zal een echte impact hebben op het leven van degenen die het meest nodig hebben in Libanon. Hartelijk dank voor uw solidariteit!
EN Welcome to our concert on September 9, 2023, in support of the medical aid project for Lebanon. This musical event supports the efforts of the NGO Humanité Nouvelle in meeting the basic needs of the Lebanese population, who are experiencing an unprecedented economic crisis, by focusing on aiding in pharmaceutical expenses for chronic diseases. Your participation is a valuable support and will have a real impact on the lives of those in greatest need in Lebanon. A big thank you for your solidarity!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Prénom / Vornaam  /  First Name *
Nom / Achternaam / Last Name *

Adresse mail / E-mailadres / Email address

Type de participation / Type deelname / Participation type
*
Required
Nous suggérons une contribution consciente et adaptable aux moyens de chacun, entre 9 et 99 € par billet. 
Veuillez entrer le montant total que vous avez choisi de contribuer, ainsi que le nombre de billets que vous souhaitez réserver. 

Wij stellen een bewuste bijdrage voor die aangepast kan worden aan de mogelijkheden van iedereen, tussen 9 en 99 € per ticket.
Vul alstublieft het totale bedrag in dat u hebt gekozen om bij te dragen, evenals het aantal tickets dat u wilt reserveren.

We suggest a conscious contribution adaptable to everyone's means, between €9 and €99 per ticket.
Please enter the total amount you have chosen to contribute, as well as the number of tickets you wish to reserve.
Nombre de billets/ Aantal tickets/ Number of tickets *
Total de la participation financière / Totale financiële deelname  /  Total financial participation   *
Confirmation de virement / Bankoverdracht bevestiging / Bank transfer confirmation *
FR Pour confirmer votre réservation ou soutenir le projet, veuillez effectuer un virement bancaire du montant total de votre contribution au compte Humanité Nouvelle (BE08 7855 4238 6013). Utilisez votre nom complet, le nombre de billets et la mention 'Liban' comme communication lors du virement.  Une fois le paiement effectué, vous pouvez utiliser votre preuve de paiement ou simplement votre carte d'identité comme ticket d'entrée. Cochez la case ci-dessous pour confirmer que vous avez compris ces instructions.

NL Om uw reservering te bevestigen of het project te ondersteunen, maakt u alstublieft een bankoverschrijving over van het totale bedrag van uw bijdrage naar rekening van Nieuwe Mensheid (BE08 7855 4238 6013). Gebruik uw volledige naam, het aantal tickets en de vermelding 'Libanon' als communicatie tijdens de overschrijving. Zodra de betaling is gedaan, kunt u uw betalingsbewijs of simpelweg uw identiteitskaart als toegangsticket gebruiken. Vink het vakje hieronder aan om te bevestigen dat u deze instructies heeft begrepen.

EN To confirm your reservation or support the project, please make a bank transfer of the total amount of your contribution to the account of Humanité Nouvelle (BE08 7855 4238 6013). Use your full name, the number of tickets, and the mention 'Lebanon' as communication during the transfer. Once payment is made, you can use your proof of payment or simply your ID card as an entry ticket. Tick the box below to confirm you have understood these instructions.  
Required
FR Si vous souhaitez réserver une assiette de mezzés libanais, merci d'indiquer le nombre d'assiettes souhaitées                                                  NL Als u een bord Libanese mezze wilt reserveren, geef dan alstublieft het gewenste aantal borden aan                                                                    EN If you would like to reserve a plate of Lebanese mezze, please indicate the number of plates desired
Commentaires / Opmerkingen / Comments
FR Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez les indiquer ci-dessous
NL Als u opmerkingen of vragen heeft, gelieve deze hieronder te vermelden
EN If you have any comments or questions, please indicate them below
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy