แบบสอบถามข้อมูล (ชุดที่ 1)
การสำรวจระดับความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ ของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำหรับการประเมินผล
ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวัง
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยเลือกคลิ๊กทำเครื่องหมาย และเติมคำลงในช่องว่างคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ กระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy