Istraživanje percepcije kvalitete knjižničnih usluga kod korisnika narodnih knjižnica i bibliobusa u Koprivničko-križevačkoj županiji
Putem ovog upitnika željeli bismo saznati Vaše mišljenje o uslugama knjižnice ili bibliobusa čiji ste korisnik, a zanimaju nas i Vaši prijedlozi mogućih poboljšanja knjižničnih i bibliobusnih usluga.

Upitnik se istovremeno provodi u svih pet narodnih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji (u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Virju i Gornjoj Rijeci) te u oba županijska bibliobusa (koprivničkom i križevačkom).

Anketa je anonimna, a njeni rezultati bit će dostupni u svakoj od navedenih knjižnica, na društvenim mrežama, kao i putem medija.

Zahvaljujemo što ćete ispuniti anketu i tako nam pomoći da u suradnji s Vama ostvarimo još bolje i suvremenije knjižnice i bibliobuse u našoj Županiji.

1. Spol (označiti) *
2. Mjesto stanovanja (upisati) *
Your answer
3. Općina ili grad u kojem živite (označiti) *
4. Dobna skupina (označiti) *
5. Zanimanje (označiti) *
6. Stručna sprema: *
7. Moja KNJIŽNICA ili BIBLIOBUS čije usluge najčešće koristim je: *
8. Koliko već dugo koristite odabranu knjižnicu ili bibliobus? *
9. Koristite li i neke druge knjižnice osim one koju ste ovdje odabrali? *
10. Ako koristite i neku drugu knjižnicu osim ove koju ste odabrali u upitniku, molimo navedite koju.
Your answer
11. U knjižnicu/bibliobus dolazim najčešće kao: (Označite sve odgovore koji se odnose na Vas!) *
Required
12. Ako ste član knjižnice/bibliobusa, koji su najvažniji razlozi zbog kojih ste postali član? (Označite sve odgovore koji se odnose na Vas!) *
Required
13. Koliko često obično dolazite u Knjižnicu/bibliobus? *
14. Prema Vašoj procjeni, koliko vremena prosječno provedete u Knjižnici/bibliobusu prilikom Vašeg dolaska (u jednom danu)? *
15. Odaberite načine na koje saznajete o aktivnostima u knjižnici/bibliobusu: (Moguće je označiti više odgovora!) *
Required
16. Odaberite usluge i aktivnosti zbog kojih dolazite u knjižnicu/bibliobus (Moguće je odabrati više odgovora.) *
Required
17. Koje ONLINE digitalne i elektroničke usluge knjižnice/bibliobusa najčešće koristite? (Moguće je odabrati više odgovora.) *
Required
18. Molimo, ocjenom od 1 do 5 ocijenite kvalitetu rada knjižnice / bibliobusa za svako od navedenih područja (1=najniža ocjena, 5=najviša ocjena) *
1
2
3
4
5
Usluge knjižnice / bibliobusa za potrebe redovnog školovanja i obrazovanja
Usluge knjižnice / bibliobusa za potrebe posla i za stalno stručno usavršavanje
Usluge knjižnice / bibliobusa za informiranje temeljem osobnih potreba
Usluge knjižnice / bibliobusa za potrebe provođenja slobodnog vremena
Uređenost prostora knjižnice / bibliobusa
Komunikacija osoblja s korisnicima knjižnice / bibliobusa
Ponuda novih naslova knjiga i druge građe
Količina prostora za samostalan rad i čitanje u knjižnici
Raspoloživost prostora za rad i učenje u grupama
Razmještaj polica s knjigama u knjižnici / bibliobusu
Razmještaj radnih stolova i radnih mjesta
Veličina prostora za odvijanje radionica, igraonica, predavanja, tribina, predstavljanja knjiga i sl.
Jasnoća znakova i putokaza o smještaju građe i namjeni pojedinih prostora u knjižnici / bibliobusu
Online dostupnost knjižničnih usluga i građe
Radno vrijeme knjižnice / dužina stajanja bibliobusa na stajalištu i učestalost dolazaka na stajalište
19. Molimo, na priloženom popisu odaberite najvažnije osobine koje možete pripisati osoblju Vaše knjižnice / bibliobusa. (Moguće je odabrati više odgovora!) *
Required
20. U ovom dijelu označite koliko se slažete ili ne slažete s ponuđenim tvrdnjama o knjižnici u tablici s tvrdnjama. Pri tome se služite priloženom skalom (1-6). Po Vašem mišljenju, knjižnica / bibliobus je: *
Uopće se ne slažem
Ne slažem se
Uglavnom se ne slažem
Uglavnom se slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Sastajalište
Prostor u kojem mogu u miru razmišljati
Mjesto obrazovanja i stjecanja raznih vještina
Mjesto susreta s prijateljima i poznanicima, ali i uspostavljanja novih kontakata
Mjesto za razmjenu iskustava o raznim temama s drugim korisnima knjižnice
Mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Mjesto za promicanje kulturnih vrijednosti u društvu
Ustanova u koju dolazim zbog osobnog razvoja
Jedino mjesto ili jedno od malobrojnih mjesta gdje mogu koristiti kulturne sadržaje u mjestu gdje živim
21. Što biste predložili promijeniti u postojećem načinu rada knjižnice/bibliobusa kako bi njihov rad bio još bolji i uspješniji? (Moguće je odabrati više odgovora.) *
Required
22. Ako želite, upišite svoje dodatne komentare i prijedloge za unapređenje rada, ili za uvođenje novih usluga i programa knjižnice / bibliobusa.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.