Rejestracja uczestników
konferencja 
pn. „Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury online”
Toruń, 18.10.2022 r.
CKK Jordanki
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Organizacja *
RODO* Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
*
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”NIP: 956-230-39-57, REGON: 341457563Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, reprezentowane przez:Przewodniczącego Zarządu – Michała Korolko 2) Stowarzyszenie działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z adresem ekip@kujawsko-pomorskie.pl;4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:udziału w szkoleniu/ wizycie studyjnej/ konferencji/ programie stażowym5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 6) Podawane dane będą przechowywane w Stowarzyszeniu przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Stowarzyszenia wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane; 11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.12) Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy