Hva ville du gjort? #dilemma

Bioteknologien utvikler seg raskt. Den har gitt oss mulighet til å reprodusere mennesker, klone, lage nye typer mat og finne ut hvilke sykdommer eller talenter vi er genetisk disponert for.

Hva er det riktig å si ja eller nei til i vårt samfunn? Skal det finnes noen grenser, og hvor bør i så fall grensene gå?

Og hva ville du selv gjort, hvis du fikk valget?

Test deg selv! Til slutt får du se hva andre har svart. Vil du lese mer om sakene, kan du besøke bioteknologiradet.no

    This is a required question
    This is a required question