Ponavljanje- statistika
Otvorite bazu POSTIZBORNA_PONAVLJANJE za rješavanje vježbi. Pitanja iz predavanja su označena s TEORIJA.
Upišite svoje ime i prezime *
TEORIJA. Što od navedenog ne spada u metode relativnih brojeva?
1 point
Clear selection
TEORIJA. Ukoliko je u karate grupi bilo 27 muškaraca i 35 žena, koliko iznosi relativni broj koordinacije za muškarce?
1 point
Clear selection
TEORIJA. Nacionalni park Plitvička jezera je 2015. godine primio 1 357 304 posjetitelja, a 2016. godine je primio 1 429 228 posjetitelja. Ukoliko za baznu godinu odredimo 2015. godinu, koliki je indeks za 2016. godinu?
1 point
Clear selection
Kojeg tipa ljestvice (skale) je varijabla koja prati regiju (varijabla P_10)?
1 point
Clear selection
Kojeg tipa ljestvice (skale) je varijabla koja prati informiranje putem interneta (P1_5)?
1 point
Clear selection
Koliki udio ispitanika "nije religiozan i ne vidi smisla u religiji"? Radi se o varijabli P64.
1 point
Koliko ispitanika pripada kategoriji "učenik, student"? Radi se o varijabli P58.
1 point
Uporedite muškarce i žene (P53) po stavu o ženskoj ravnopravnosti (P17_6). Odaberite točne odgovore od dolje ponuđenih.
1 point
Clear selection
Koliko medijalni ispitanik prati dnevni tisak (P1_1)? Upišite broj ili kategoriju odgovora.
1 point
Koliko modalni ispitanik prati televiziju (P1_3)? Upišite broj ili kategoriju odgovora.
1 point
Kolika je z vrijednost za ispitanika/cu čije je kućanstvo imalo prihod od 5000 kuna (varijabla P_62)? Možete izračunati z vrijednosti ili pomoću formule ili u programu.
1 point
Clear selection
Testirajte sljedeću hipotezu: Oni koji imaju i oni koji nemaju kuću ili stan (P61_1) se ne razlikuju značajno po dobi (P54). Pretpostavljamo da je dob normalno distribuirana varijabla. Odaberite točan i precizan odgovor.
1 point
Clear selection
Ispitajte postoji li korelacija između dobi (P_54) i prihoda (P_62). Pretpostavljamo da su obje varijable normalno distribuirane. Odaberite najtočnu i najprecizniju interpretaciju.
1 point
Clear selection
Napravite Anovu te provjerite da li postoje statistički značajne razlike u starosti građana (P54) po regijama Hrvatske (P10). Pretpostavite da je varijabla dobi normalno distribuirana). Koliki je F? Kolika je p-vrijednost? Interpretirajte razlike (aritmetičke sredine)- koja je regija najstarija, a koja najmlađa?
4 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy