Formularz zapisu - Polski mniej obcy - szkolenie dla nauczycieli polonijnych z Włoch
Informacja dla uczestników konferencji „POLSKI MNIEJ OBCY”- szkolenie dla nauczycieli polonijnych z terenu Włoch

Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach polonijnych pracujących z dziećmi dwujęzycznymi na terenie Włoch.
Uwaga! Nie będą przyjmowani nauczyciele pracujący w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.
Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli!


Konferencja jest organizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, ze środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie.

Organizatorzy : Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Konsulat RP w Rzymie oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie.
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli polonijnych do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako drugiego ( dziedziczonego) w oparciu o program i podręcznik dr Agnieszki Rabiej - "Lubię Polski! " ( zakupionych dla szkół polonijnych w roku szkolnym 2017/2018 przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech) Jednym z zadań nauczycieli będzie przygotowanie scenariusza lekcji/ karty pracy/ konspektu lekcji a następnie wstępne opracowanie wspólnego dla szkół reprezentowanych przez nauczycieli, programu pracy dydaktycznej. Zadaniem uczestników szkolenia będzie następnie podzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami z nauczycielami w swoich szkołach.

Czas trwania szkolenia - 2 dni - ok. 10 godzin , praca własna uczestników - ok. 5 godzin , szkolenie własnych rad pedagogicznych - minimum 5 godzin.

Efekty: Podniesienie jakości pracy szkół polonijnych. Wypracowanie wspólnego programu nauczania. Wymiana doświadczeń, integracja oświatowego środowiska polonijnego. Przygotowanie do pisania wniosków z funduszy polonijnych.

Wykładowcy:
dr Agnieszka Rabiej – adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,
autorka podręcznia " Lubię Polski!"
oraz
dr Sebastian Przybyszewski – adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Odbędą się również spotkania z pracownikami Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz Konsulatu Generalnego w Mediolanie odpowiedzialnymi za kontakty z Polonią.

Noclegi :
Organizatorzy zapewniają uczestnikom 2 noclegi ze śniadaniami w Rzymie w następujących terminach: 13/14, 14/15, października 2018 roku. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych.
Uwaga! Organizatorzy nie pośredniczą w przedłużaniu pobytu uczestników konferencji ani w rezerwacji wcześniejszych noclegów.

Wyżywienie:
Organizatorzy zapewniają śniadania, przerwy kawowe oraz obiad w dniach 14 i 15 października. Nie zapewniamy kolacji 13 i 14 pażdziernika.

Dojazd:
Organizatorzy zwracają częściowo koszty dojazdu po przesłaniu skanu biletu. Refundacji podlega cena biletu, nie więcej niż 60 euro. Zwrot kosztów przejazdu odbędzie się wyłącznie po okazaniu biletów.

Miejsce:
Zajęcia będą odbywać się w Rzymie, w siedzibie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Via Costantino Maes 23.( z udziałem nauczycieli SPK w Rzymie)


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza zapisu i klikniecie polecenia Wyślij (Invia) do 20 września 2018 r. oraz otrzymanie emaila od organizatorów z potwierdzeniem zakwalifikowania się na kurs. Po zakwalifikowaniu uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego zakupu biletu i przesłanie go skanem na adres snjikp@gmail.com
Organizatorzy wskażą nieprzekraczalny termin przesłania skanu biletu. Nieprzesłanie biletu będzie równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia
Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie są zobowiązani do uczestnictwa w pełnym szkoleniu oraz wyrażenia zgody na dzielenie się wypracowanymi materiałami z innymi uczestnikami.
Ilość miejsc ograniczona. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na konferencję z powodu braku miejsc mogą w niej uczestniczyć na własny koszt.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru reprezentatywnej grupy uczestników oraz do ewentualnych zmian programu.
O dalszych szczegółach zakwalifikowani uczestnicy konferencji zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

1.Imię i nazwisko *
Your answer
2.Nazwa szkoły/instytucji *
Your answer
3. Email *
Your answer
4.Data powstania placówki *
Required
5. Okręg konsularny *
Required
6. Stanowisko w szkole/instytucji *
Required
6. Stanowisko w szkole/instytucji *
Required
7. Proszę wskazać swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole *
Required
8.Z jakich podręczników do nauczania języka polskiego korzysta Pani jako nauczyciel *
Required
9. Czy na wyposażeniu szkoły znajduje się podręcznik Lubię Polski, dr Agnieszki Rabiej *
Required
10.Proszę o zarezerwowanie noclegów z 13/14 i 14/15 października *
11.Rezygnuję z opłacanych przez organizatorów noclegów z 13/14 i 14/15 października *
12.Będę ubiegać się o zwrot kosztów podróży *
Required
13. Deklaruję udział w całym kursie *
14. Będę korzystać z wyżywienia proponowanego przez organizatorów. *
Required
15. Proszę wskazać ewentualne nietolerancje pokarmowe, alergie, preferencje żywieniowe itp. lub potwierdzić ich brak
Your answer
16. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w szkoleniu / opis na początku formularza/ *
17.Wyrażam zgodę na przetwarzanie dostarczonych danych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie dla celów związanych z realizacją art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony danych *
18. Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji szkolenia i jego efektów. *
19. Wyrażam zgodę na dzielenie się z innymi uczestnikami efektami mojej pracy ( scenariuszy zajęć, metod pracy, pomocy naukowych itp) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service