แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมติว ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2. เพศ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมติวเข้ม ครั้งที่ 1
1. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. กิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นน่าสนใจและเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สื่อและอุปกรณ์ในกิจกรรมติวเข้มมีคุณภาพ น่าสนใจและเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. อาหารเพียงพอและมีคุณภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมติวเข้มมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การจัดกิจกรรมติวเข้มครั้งนี้มีความคุ้มค่าเพียงใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. เอกสารประกอบการติวเข้มมีความเหมาะสมเพียงใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Damrongratsongkroh School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms