KAJISELIDIK KEHENDAK UTAMA PELANGGAN

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT PERIBADI/PERSONAL DETAILS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN SEDIA ADA / EXISTING FACILITIES AND SERVICES

  Sila berikan penilaian terhadap perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan Please provide an assessment towards the services and facilities provided by the library
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. KESAN PERKHIDMATAN/AFFECT OF SERVICE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D. KAWALAN INFORMASI/INFORMATION CONTROL

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  E. PERPUSTAKAAN SEBAGAI TEMPAT/LIBRARY AS PLACE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  F. KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN BAHARU PERPUSTAKAAN/NEW LIBRARY FACILITIES AND SERVICES

  Secara umumnya saya mengharapkan Perpustakaan Tun Abdul Razak menyediakan perkhidmatan/kemudahan: Generally I expect Tun Abdul Razak library provides services / facilities of:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kerjasama yang diberikan amatlah dihargai/Your cooperation is highly appreciated Terima kasih/Thank you