Справка за регистрираните случаи на агресия, насилие и тормоз в образавателните институции през втори учебен срок на учебната 2018/2019година
Уважаеми колеги, в случай че нямате регистрирани прояви в посочената категория, моля отбележете това обстоятелство с "0". Изписвайте само цифри в полетата за отговори.
Детска градина/училище *
Населено място *
Код по НЕИСПУО *
Брой регистрирани агресивни прояви - физическа агресия *
Брой регистрирани агресивни прояви - вербална агресия *
Брой регистрирани агресивни прояви - автоагресия *
Брой регистрирани агресивни прояви - суицидни действия *
Регистрирани прояви на нарушения на училищния ред - кражби *
Регистрирани прояви на нарушения на училищния ред - вандализъм *
Регистрирани случаи на тормоз (повтаряне на едни и същи агресивни действия за продължителен период от време) - физически тормоз *
Регистрирани случаи на тормоз - вербален тормоз *
Регистрирани случаи на тормоз - психически тормоз *
Регистрирани случаи на тормоз - сексуален тормоз *
Регистрирани случаи на тормоз - кибертормоз *
Регистрирани случаи на насилие (физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, развитието или достойнството на детето) *
Регистрирани случаи на агресия, насилие и/или тормоз от учители над родители и деца *
Регистрирани случаи на агресия, насилие и/или тормоз от ученици или родители над учители *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy