Prihláška „TK2: Rozvod a dieťa“

Terapeutický klub TK2: Rozvod a dieťa (20. 10. 2017).

Podrobné info o seminári a organizačné pokyny:
http://files.satir-institute.sk/2017/Pozvanka-171020100-TK2-Rozvod-a-dieta.pdf
www.satir-institute.sk

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question