PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN

Thực hiện công CV1360/ĐBCL-QTĐH ngày 16/10/2015 của ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về học phần nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin anh/ chị cho biết ý kiến đánh giá của mình về các môn học mà mình tham gia trong học kỳ I, năm học 2016 - 2017. Mọi ý kiến đóng góp của anh/ chị chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và hoàn toàn giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.

  PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG

  Hướng dẫn điền phiếu khảo sát

  - Với mỗi môn học, anh/chị cần tham gia khảo sát và nộp phiếu 1 lần. - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  Phần I: Thông tin chung về người học

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Phần II: Thông tin về môn học và giảng viên

  Đề nghị anh/chị chọn đúng môn, tên giảng viên giảng dạy môn học của mình.
  This is a required question

  PHẦN B: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

  PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Xin cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của anh/chị!

  Mời anh/chị tiếp tục đánh giá các môn học khác.