Департамент "Политически науки"

  Captionless Image

  Заявление за явяване на защита/държавен изпит за бакалаври и магистри

  Заявлението за допускане до защита/държавен изпит се предава най-късно до втората седмина на месеца предхождащ сесията, на която студентът иска да се яви (за повече информация виж в правила и график за допускане и явяване до защита на бакалавърска и магистърска теза или държавен изпит).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 2 options.
  This is a required question