Rejestracja uczestników na zlot Dogo Argentino Lovers 7 
🇵🇱 UWAGA!
W TYM FORMULARZU ZGŁASZASZ CHĘĆ UDZIAŁU W CAŁYM ZLOCIE DOGO ARGENTINO LOVERS SHOW ORAZ NOCLEG.
ZAPISY NA DAL SHOW (BEZ ZLOTU) W DRUGIM FORMULARZU -> https://forms.gle/W2j3UBym7RPuXrxg9

🇬🇧 ATTENTION!
IN THIS FORM YOU REGISTER TO SPECIALTY DAL SHOW (1 DAY) WITH OUR SPECIAL GUEST, JUDGE DAMIAN CARLOS MORENO (ARGENTINA) AND ACCOMMODATION.
REGISTRATION FOR THE SHOW (BUT NO MEETING) HERE -> https://forms.gle/W2j3UBym7RPuXrxg9

🇵🇱 / 🇬🇧 
Termin zlotu / Date of the meeting: 8-11.06.2023
Termin DAL Show / Date of the DAL Show : 11.06.2023
Wydarzenie na FB / FB event: https://fb.me/e/5AE1GBifs
Adres / Address:  Hotel Molo Smardzewice, Klonowa 16, 97-213 Smardzewice
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię / Name *
Nazwisko / Surname
*
🇵🇱 Za chwilę przejdziesz do wyboru biletu. Przeczytaj uważnie notatkę poniżej:
🇬🇧 In a moment you will go to the ticket selection. Please read the note below carefully:


🇵🇱 
Są dwa rodzaje biletów:
- Obserwator (Gold)
- Uczestnik (VIP)

Dokładny opis biletów znajdziesz w wydarzeniu na FB  (https://fb.me/e/5AE1GBifs)  oraz na stronie internetowej www.dogoargentinolovers.com

Bilet kupujesz na każdą osobę / psa, która chce skorzystać z wydarzeń podczas Zlotu.
Jeśli np. przyjeżdżacie we dwójkę, możecie kupić 1 bilet uczestnik (dla przewodnika i psa) oraz 1 bilet obserwator (dla przewodnika i psa). 
Możecie tez kupić tylko 1 bilet uczestnik - wtedy jedna osoba i 1 pies będą brali udział w szkoleniach praktycznych oraz wykładach oraz atrakcjach dodatkowych.
Możecie również kupić tylko 1 bilet obserwator - wtedy 1 osoba będzie brała udział w wykładach i 1 pies w atrakcjach dodatkowych (ale bez szkoleń praktycznych z trenerami)

Zakup biletu nie jest obowiązkowy, natomiast będzie miał wpływ na priorytet przydzielania pokoi w hotelu. 

Pokoje będą przydzielone na podstawie:
1) pierwsze kryterium to zakup biletu, 
2) drugie kryterium to data rejestracji (kto pierwszy ten lepszy).
Dzieci i młodzież do lat 18 są zwolnione z biletów wstępu. Mogą brać udział w każdym wydarzeniu (bez psa)

🇬🇧 
There are two types of tickets:
- Observer (Gold)
- Participant (VIP)

A detailed description of tickets can be found in the event on FB (https://fb.me/e/5AE1GBifs) and on the website www.dogoargentinolovers.com

You buy a ticket for each person / dog who wants to take advantage of the events during the Meeting.
For example, if you are a couple, you can buy 1 participant ticket (for the guide and the dog) and 1 observer ticket (for the guide and the dog).
You can also buy only 1 participant ticket - then one person and 1 dog will take part in practical training, lectures and additional attractions.
You can also buy only 1 observer ticket - then 1 person will take part in the lectures and 1 dog in additional attractions (but without practical training with trainers)

The purchase of the ticket is not mandatory, but it will affect the priority of assigning rooms in the hotel.

Rooms will be allocated on the basis of:
1) The first criterion is the purchase of a ticket
2) The second criterion is the date of registration (first come, first served)
Children and teenagers under 18 are exempt from admission tickets. Can participate in any event (no dog)
Jaki bilet wybierasz? Jeśli żaden wybierz "0" / Which package do you choose? If none please choose "0" *
0
1
2
3
Obserwator / Observer (250 zł)
Uczestnik / Participant (650 zł)
Potwierdzam, że mój pies/moje psy w czasie wydarzenia będzie/będą miał/-y aktualne szczepienie na wściekliznę. / I confirm that my dog(s) will have a current rabies vaccination at the time of the event.


*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na 7 spotkanie DAL/DAL Show. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji / I consent to the processing of my personal data in connection with the registration for the 7th DAL/DAL Show meeting. Providing data is voluntary, but necessary for registration

*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy