แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ประเภทผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นท่านที่สุด
ประเด็นความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
การขอรับบริการได้รับความสะดวก
การสืบค้นง่ายและให้บริการรวดเร็ว
ข้อมูลข่าวสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์
เครื่องมือ อุปกรณ์ให้บริการในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารทันสมัย
ช่องทางการขอรับข้อมูลข่าวสาร
การสืบค้นในเว็บไซต์ง่ายและสะดวก
ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ทันสมัยและครบถ้วน
การเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นกับความต้องการ
ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
การจัดทำป้ายสถานที่บอกที่ตั้งของสถานที่
จุดเด่นของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
จุดที่ควรปรับปรุงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
สิ่งที่อยากให้มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy