Konjeniški vikend na posestvu Grad Prestranek
Otroci imajo na vikend taboru poleg jahanja pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljic priložnost vstopiti v odnos s konjem, skozi katerega se učijo zaupanja, spoštovanja potreb živali in komuniciranja. Skozi praktične prijeme se učijo pristopov, ki so živalim prijazni in sonaravni, ob tem pa socialno in družbeno rastejo.

Vabljeni otroci med 7 in 12 let, začetniki in naprednejši jahači. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ime in priimek otroka *
Naslov in poštna številka *
Datum rojstva *
MM
/
DD
/
YYYY
Vrsta osebnega dokumenta *
Številka osebnega dokumenta
*
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika
*
Telefon starša oz. zakonitega zastopnika
*
Elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika
*
Ali ima otrok kakšne specifične bolezni ali zdravstveno potrjene alergije, ki lahko vplivajo na njegovo bivanje in/ali prehranjevanje?
*
Če je odgovor prejšnjega vprašanja DA, prosimo pojasnite specifiko:
Ali soglašate z uporabo fotografij in videoposnetkov aktivnosti vašega otroka v času tabora za namene promocije v različnih medijih (spletna stran, Facebook, Instagram, tiskani materiali ipd.)?
*
Ali dovoljujete uporabo in obdelavo osebnih podatkov (ime, priimek, telefon, e-mail, naslov) za potrebe obveščanja o novostih, promocijskih aktivnostih in dejavnostih'
*
Izberite razpoložljiv termin vikend tabora, na katerega se prijavljate: *
Required
ZA POVRATNIKE: Ali ste se v zadnjih 60-ih dnevih udeležili vikend tabora in želite popust po nižji ceni 80,00 €/otroka?
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN INFORMACIJE
Program Vikend konjeniški tabor izvaja družba Vitum d.o.o.. Program se izvaja na lokaciji Grad Prestranek, Na Gradu 1, 6258 Prestranek. 

PODATKI ZA PLAČILO
Naziv: VITUM d.o.o., Grobišče 32, 6258 Prestranek
TRR: SI56 0400 0027 6783 524
Sklic: SI00 95022
Namen: Vikend tabor “ime in priimek udeleženca”, “termin”

CENA TABORA
95,00 €/otroka
Za povratnike 80,00 €/otroka 

SPREMEMBE IN ODPOVEDI
V primeru odpovedi tabora 21 dni ali več pred pričetkom in v primeru, da je bila plačan celotni znesek tabora, se le-ta vrne prijavitelju. V primeru, da je odpoved podana 7 dni ali manj pred pričetkom, se le-ta vrne prijavitelju v višini 50 % zneska. Ob predloženi pisni odpovedi s strani stranke iz opravičljivih razlogov in ob posredovanju zdravniškega potrdila, se stranki vplačan znesek vrne v 80% vrednosti, pri katerem se razlika obdrži zaradi administrativnih stroškov. Ob ustni odpovedi mora prijavitelj poslati tudi pisno izjavo o odpovedi tabora na elektronski naslov info@gradprestranek.si ali na naslov podjetja. Izvedba vikend konjeniškega tabora družbe Vitum d.o.o. bo potekala v skladu s takrat veljavnimi ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, zato si pridržujemo pravico do spremembe programa, do spremembe pogojev udeležbe ali odpovedi. V primeru odpovedi s strani družbe Vitum d.o.o. se obvezujemo do denarnega povračila celotnega že vplačanega zneska tabora. Cena programa je določena s paketom in zajema, kar je navedeno v programu.


HIŠNI RED
Na jahalnem taboru je potrebno vzpostaviti osnovna pravila hišnega reda, ki se ga moramo vsi držati. Uporaba mobilnih telefonov je moteča, vsaj v času jahanja. Zato stremimo k temu, da jih otroci v času aktivnosti ne uporabljajo. Naše aktivnosti so usmerjene k naravi, zato v primeru lepega vremena čim več časa preživimo zunaj. Apartmaji se nahajajo v nadstropju, do katerega vodi stopnišče in tekanje ni dovoljeno. Tekanje ni dovoljeno niti po restavraciji, kjer se lahko nahajajo tudi drugi gostje. Otroci naj se pred in po jahanju preobuvajo v garderobi. V apartmajih je obvezna uporaba hišnih copat, ki naj jih otroci prinesejo s seboj.
Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja:
*
Izjava o odgovornosti - za zgoraj prijavljenega otroka na konjeniški tabor kot starš oz. zakoniti zastopnik:
potrjujem in jamčim, da sem kot polnoletna in opravilno sposobna oseba v celoti seznanjen/a in sprejemam vsebino pričujoče »Izjave o odgovornosti« družbe Vitum d.o.o. zase in/ali za zgoraj navedenaga otroka izjavljam, da:
- se vseh aktivnosti družbe Vitum d.o.o. udeležujem prostovoljno in na lastno željo
- nimam bolezni, ki bi zaradi ukvarjanja s športom ogrožale moje življenje ali življenja drugih udeležencev ali poslabšale moje zdravstveno stanje. V kolikor jih imam, se zavezujem, da bom o zdravstvenih posebnostih pravočasno (pred pričetkom programa) pisno obvestil/a izvajalca programa.
- bom o morebitnih prehranjevalnih posebnostih (alergije, dietna prehrana, …) pisno predčasno obvestil/a organizatorja tega programa.
- se strinjam, da organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe predmetov, do katerih bi prišlo med izvedbo programa.  
- se zavedam možnosti povečane nevarnosti poškodb in se zavezujem, da se bom skrbno seznanil/a z vsemi navodili in jih dosledno upošteval/a. Zavezujem se, da bom ravnal/a v obsegu svojih telesnih, zdravstvenih in psihičnih sposobnosti.
- se zavezujem, da bom ravnal/a odgovorno tako do sebe, kot tudi do drugih udeležencev (tudi osebja) programa. Prav tako bom ravnal/a odgovorno do pripomočkov in rekvizitov ter celotnega inventarja, ki sodijo v last družbe Vitum d.o.o.
- se strinjam, da organizator ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za poškodbe nastale v času moje udeležbe pri dejavnostih, ki jih izvaja Vitum d.o.o., v kolikor ne nastanejo kot posledica nezadostnega dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti animatorjev/mentorjev/trenerjev/vodičev ter opustitve vsakršnega nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo.
- se strinjam, da organizator obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb (nemudoma poklical urgentno zdravniško službo).
- se zavedam, da je konj žival in kot tak ni popolnoma predvidljiv. Kljub upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in izšolanosti udeleženih konj, izvajalec šole jahanja in ostalih aktivnosti s konji ne more preprečiti nepredvidene situacije.
- v primeru neupoštevanja pravil in predpisov oz. v primeru ravnanja, ki bi škodoval udeležencem ali družbi Vitum d.o.o., ima organizator pravico udeležencu odpovedati nadaljnje sodelovanje v programih iz ponudbe družbe Vitum d.o.o., brez kakršnegakoli povračila stroškov.
- za resničnost podatkov v »Izjavi o odgovornosti« sprejemam polno odgovornost, prav tako sprejemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice v času udeležbe v izbranem programu.

Izjava mi je po skrbnem branju v celoti razumljiva, zato se z njo v celoti strinjam in jo sprejemam z potrditvijo na spodnji odgovor.
Strinjam se z izjavo o odgovornosti:
*
Hvala za vaše zaupanje!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy