ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം നിര്‍വ്വാഹക സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
സ്കൂള്‍ കോഡ്
Your answer
സ്കൂളിന്റെ പേര്
Your answer
ചെയര്‍മാന്‍ (പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
കണ്‍വീനര്‍(ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍)
Your answer
വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ (എം പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (എം പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ (പി.റ്റി. എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (പി.റ്റി. എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)
Your answer
ജോയിന്റ് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ (എസ്.ഐ.റ്റി.സി)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (എസ്.ഐ.റ്റി.സി)
Your answer
ഇമെയില്‍ വിലാസം (എസ്.ഐ.റ്റി.സി)
Your answer
ജോയിന്റ് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.)
Your answer
ഇമെയില്‍ വിലാസം (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.)
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ (സ്ററുഡന്റ് സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍)
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (സ്ററുഡന്റ് സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍)
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms