ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം നിര്‍വ്വാഹക സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
സ്കൂള്‍ കോഡ് *
Your answer
സ്കൂളിന്റെ പേര് *
Your answer
ചെയര്‍മാന്‍ (പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
കണ്‍വീനര്‍(ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍) *
Your answer
വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ (എം പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (എം പി.റ്റി. എ പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ (പി.റ്റി. എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (പി.റ്റി. എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) *
Your answer
ജോയിന്റ് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ (എസ്.ഐ.റ്റി.സി) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (എസ്.ഐ.റ്റി.സി) *
Your answer
ഇമെയില്‍ വിലാസം (എസ്.ഐ.റ്റി.സി) *
Your answer
ജോയിന്റ് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.) *
Your answer
ഇമെയില്‍ വിലാസം (ജോയിന്റ് എസ്.ഐ.റ്റി.സി.) *
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ (സ്ററുഡന്റ് സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍) *
Your answer
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (സ്ററുഡന്റ് സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍)
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ *
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ *
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ *
Your answer
കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms