ระบบรายงานการคัดแยกขยะของส่วนราชการในสังกัดสอศ.
ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการคัดแยกขยะทุกเดือนครับ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
ชื่อสถานศึกษา *
รอบเดือนที่รายงาน *
ผู้รายงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้รายงาน *
Your answer
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน *
Your answer
จำนวนวันทำงานตั้งแต่มกราคม 2562 จนถึงวันรายงาน (วัน) *
Your answer
จำนวนขยะอินทรีย์ (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนแก้ว (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนกระดาษ (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนขวดน้ำพลาสติก (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนกระป๋องอะลูมิเนียม (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนขยะรีไซเคิลอื่น ๆ (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
รวมจำนวนขยะรีไซเคิล (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนขยะอันตราย (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยใบ)
Your answer
จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว (หน่วยใบ)
Your answer
จำนวนโฟมบรรจุอาหาร (หน่วย ใบ)
Your answer
รวมขยะทั่วไป (หน่วยกิโลกรัม)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy