ระบบรายงานการคัดแยกขยะของส่วนราชการในสังกัดสอศ.
ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการคัดแยกขยะทุกเดือนครับ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
ชื่อสถานศึกษา *
รอบเดือนที่รายงาน *
ผู้รายงาน *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้รายงาน *
จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน *
จำนวนวันทำงานตั้งแต่มกราคม 2562 จนถึงวันรายงาน (วัน) *
จำนวนขยะอินทรีย์ (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนแก้ว (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนกระดาษ (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนขวดน้ำพลาสติก (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนกระป๋องอะลูมิเนียม (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนขยะรีไซเคิลอื่น ๆ (หน่วยกิโลกรัม)
รวมจำนวนขยะรีไซเคิล (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนขยะอันตราย (หน่วยกิโลกรัม)
จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้ว (หน่วยใบ)
จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว (หน่วยใบ)
จำนวนโฟมบรรจุอาหาร (หน่วย ใบ)
รวมขยะทั่วไป (หน่วยกิโลกรัม)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy