แบบสอบถามข้อมุลเพื่อการนิเทศติดตามร.ร. คุณธรรม สพฐ.
สพป.สกลนคร เขต ๑
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ชื่อโรงเรียน
Your answer
๑.๒ ชื่อผู้กรอกข้อมูล
Your answer
๑.๓ ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน
Your answer
๑.๔ จำนวนนักเรียน
Your answer
ตอนที่ ๒ ข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนและปัจจัยสู่ความสำเร็จ
๑ ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.๑ มีการชี้แจงร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน/ชั้นเรียน
ถ้ามีการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
๑.๒การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม
ถ้ามีการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
๒.ขั้นดำเนินการ
๒.๑ การจัดกิจกรรมสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม
ถ้ามีการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
๒.๒ วิธีการจัดทำโครงงาน
๒.๓ การจัดทำโครงการคุณธรรม
ถ้ามีการปฏิบัติ ดำเนินการอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.
๓.๑ ด้านการเตรียมการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
Your answer
สิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
๒.๓ ด้านการจัดทำโครงงาน
ปัญหาอุปสรรค
Your answer
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดคำว่า "ส่ง" จะปรากฏคำว่า "เราได้บันทึกข้อมูลท่านแล้ว" ถือว่าการส่งสมบูรณ์แล้ว หากไม่ปรากฎข้อความดังกล่าว แสดงว่ากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้กลับไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แล้วกด "ส่ง"ใหม่ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms