Bariery w prowadzeniu działalności eksportowej
Szanowni Państwo,

w związku z pracami Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w których uczestniczy Pan Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta jest skierowana do podmiotów prowadzących eksport oraz podmiotów poważanie rozpoznających możliwość prowadzenia działalności eksportowej.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.

Z poważaniem,
Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich
Krajowa Izba Gospodarcza
Wielkość przedsiębiorstwa *
Główne rynki eksportowe *
Required
Województwo, w którym ma siedzibę Twoje przedsiębiorstwo *
Branża, w której działasz (dwie pierwsze cyfry wiodącego kodu PKD) *
Your answer
Co eksportujesz? *
Required
Roczna sprzedaż ogółem (w mln PLN) *
Your answer
Orientacyjny udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem (%) *
Your answer
Czy Twoje przedsiębiorstwo działa w strukturach międzynarodowego koncernu, korzystając z jego sieci dystrybucji? *
Podaj kraj, który wg Twojego doświadczenia stwarza największe bariery dla eksportu: *
Your answer
Jakie bariery stwarza ww. rynek? Określ nasilenie bariery (gdzie 1 - brak; 5 - uniemożliwiająca wejście na rynek) *
1
2
3
4
5
mało informacji o potencjalnych klientach
mało informacji o specyficznych wymaganiach klientów na danym rynku (np. opakowanie, smak, skład, forma promocji, sposób dystrybucji)
mało informacji o podmiotach komercyjnych i administracji wspierających działania eksportera na rynku odbiorcy (np. prawo, podatki, księgowość, logistyka, administracja)
konieczność uzyskania wsparcia w nawiązywaniu relacji handlowych (np. potrzeba wsparcia ze strony polskiej dyplomacji, miejscowej administracji, izb handlowych)
korupcja
cła
celowe przedłużanie procedur administracyjnych (próba wyłudzenia łapówki)
długi czas trwania odprawy celnej/fitosanitarnej
specyficzne wymagania administracyjne kraju
specyficzne wymagania administracyjne dla towarów/usług branży
utrudniony dostęp do sieci dystrybucyjnych
protekcjonistyczne postawy miejscowych odbiorców - konsumentów
protekcjonistyczne postawy miejscowych odbiorców – przedsiębiorstw
protekcjonistyczne postawy miejscowych konkurentów - przedsiębiorstw
kampanie medialne skierowane przeciwko towarom i usługom z importu
kampanie medialne skierowane przeciwko towarom i usługom konkretnie z Polski
renegocjacja warunków umowy przez kontrahenta (znacząca zmiana ilości, parametrów jakościowych)
konieczność sprzedaży przez własną filię ulokowaną w kraju odbiorcy
konieczność produkcji na terenie kraju odbiorcy
brak możliwości zastosowania Międzynarodowych Reguł Handlu (Incoterms)
Czy chcesz dodać kolejny kraj? (po udzieleniu odpowiedzi na pytania w tej sekcji będziesz mogła/mógł wskazać kolejny kraj i zidentyfikowane bariery) *
Co byłoby pomocne dla Twojego przedsiębiorstwa? *
Required
Inne bariery w ekspansji eksportowej - dotyczy krajów ogółem (gdzie 1 - brak; 5 - uniemożliwiająca wejście na rynek) *
1
2
3
4
5
pojawianie się rozwiązań prawnych obowiązujących międzynarodowo (np. Świat, UE) dyskryminujących dostawców i towary z Polski lub dających preferencje dla dostawców spoza Polski (np. ze względu na skład, proces produkcji, wymogi ochrony środowiska)
problemy z pozyskaniem środków obrotowych niezbędnych do wytworzenia towarów i usług kierowanych na eksportproblemy z wielkością bazy produkcyjnej (np. zbyt duże zamówienia do możliwości produkcyjnych)
problemy z wielkością bazy produkcyjnej (np. zbyt duże zamówienia do możliwości produkcyjnych)
problemy ze sprostaniem wymaganiom jakościowym
problemy ze sprostaniem wymaganiom cenowym
niedostateczna możliwość zabezpieczania transakcji z odroczoną płatnością
niedostateczne możliwości finansowe odbiorców
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy