Květinův den 2018
Dovolujeme si vás pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2018). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárních věd ČAZV. Jeho podstatou jsou především farmakologické a toxikologické prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce se uskuteční v Brně 31. května 2018.

Předběžný harmonogram:
9:30 – 16:00 odborný program (Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1, budova č. 44), po jeho ukončení je plánována „podvečerní a večerní volná diskuse“.

Prezentace příspěvků: přednášky v českém nebo slovenském jazyce v maximálním rozsahu 15 minut.

Publikování prací:
Sborník abstraktů, který obdrží účastníci při registraci.

Harmonogram přihlášek:
a) předběžné přihlášky: do 31. 3. 2018
b) definitivní přihlášky (včetně abstrakt presentací): do 4. 5. 2018

Předpokládaný termín semináře:
registrace - 31. 5. 2018 od 9:00 hodin
zahájení 9:30 hodin, ukončení přibližně v 16:00 hodin

Náklady spojené s uspořádáním semináře jsou plně hrazeny pořadateli, nebude tedy vybírán konferenční poplatek. Ubytování a cestovné si hradí účastníci individuálně.

Abstrakt prezentace k uveřejnění do sborníku:

- max. 1 strana A4 (Times New Roman, velikost písma 12, zarovnání do bloku, řádkování 1,5)
- jazyk: čeština, slovenština, případně angličtina
- formální náležitosti: název v českém nebo slovenském jazyce, název v anglickém jazyce, autor (autoři), pracoviště,
klíčová slova, vlastní text abstraktu, dedikace
- nesmí obsahovat: tabulky, grafy, obrázky, seznam použité literatury
- soubor ve formátu Microsoft Word (koncovka *.doc) odeslaný do 4. 5. 2018 na e-mail: suchypa@vfu.cz

Příjmení
Your answer
Jméno
Your answer
Titul
Your answer
Organizace
Adresa pracoviště
Your answer
e-mail
Your answer
aktivní účast
Název přednášky
Your answer
Školitel (u studentů DSP)
Příjmení, Jméno, pracoviště
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service