FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie MATE (MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING in EDUCATION) czyli wielowymiarowym analitycznym treningu w edukacji, w zakresie testowania innowacyjnego narzędzia, do rozwoju kompetencji poznawczych (takich jak: uwaga, pamięć, spostrzeganie) oraz szachowych uczniów i uczennic szkół podstawowych.

Nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają bezpłatny dostęp do nowoczesnego oprogramowania online
w ramach realizacji pilotażowego testowania, jak również po zakończeniu realizacji projektu, które będzie dodatkowym wsparciem w rozwijaniu umiejętności szkolnych uczniów i uczennic w nowoczesnej i atrakcyjnej formie.
Celem projektu jest opracowanie bezpłatnego narzędzia online wspierającego diagnozę i trening kompetencji poznawczych oraz szachowych, które będzie mogło być wykorzystane w warunkach szkolnych, w pracy każdego nauczyciela. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +.

Obecnie Partnerzy projektu kończą prace nad pierwszym modułem narzędzia – tj. testem diagnozującym kompetencje poznawcze oraz testem diagnozującym szachowe, które mamy nadzieję przetestować w szkołach podstawowych wśród uczniów w wieku 10-13 lat. Do udziału w testowaniu narzędzia zapraszamy nauczycieli oraz uczniów – szachistów jak również nauczycieli i uczniów, którzy o tej pory nie miały okazji zapoznać się z zasadami gry w szachy.
W kolejnym roku narzędzie online zostanie uzupełnione o moduł treningowy zarówno do rozwijania kompetencji poznawczych jaki i szachowych.
Poniższa ankieta pozwoli na organizację prac związanych z testowaniem narzędzia. Ponadto ma na celu zweryfikowanie Państwa opinii na temat wykorzystania narzędzi informatycznych oraz gry w szachy w ramach nauczania przedmiotowego.


Zapraszamy do współpracy!
1. Imię i nazwisko *
2. Adres e-mail *
3. Telefon *
4. Reprezentowane miasto *
5. Nazwa szkoły (adres) *
6. Nauczany przedmiot (lub stanowisko pracy) * prosimy o podanie listy nauczanych przedmiotów *
7. Staż pracy zawodowej *
8. Zaznacz na ile prawdziwe są dla Ciebie kolejne stwierdzenia: Czy uważasz, że gra w szachy może być wykorzystywana jako narzędzie w pracy nauczyciela? *
9. Czy uważasz, że gry komputerowe mogą być wykorzystywane jako narzędzie w pracy nauczyciela? *
10. Jaki jest Twój poziom szachowy? Proszę wskazać, która z odpowiedzi poniżej najlepiej opisuje Twój poziom: *
11. Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś grę w szachy jako narzędzie w ramach nauczania przedmiotowego? *
12. Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś gry komputerowe jako narzędzie w ramach nauczania przedmiotowego? *
13. Czy możesz powiedzieć, że masz doświadczenie w dydaktyce szachowej, używaniu szachów w swojej praktyce nauczycielskiej? *
14. Czy możesz powiedzieć, że masz doświadczenie w wykorzystywaniu gier komputerowych, zadań poznawczych (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie) w swojej praktyce nauczycielskiej? *
15. Czy uczestniczyłeś w kursach szkoleniowych dotyczących wykorzystywania gry w szachy w dydaktyce? *
16. Czy uczestniczyłeś w kursach szkoleniowych dotyczących wykorzystania w dydaktyce gier komputerowych i zadań poznawczych (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie)? *
17. Czy uważasz, że kompetencje poznawcze uczniów (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie) powinny być doskonalone w codziennej nauce w klasie? *
18. Czy uważasz, że wykorzystując grę w szachy mógłbyś pracować nad poznawczymi kompetencjami swoich uczniów (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie) w pracy dydaktycznej? *
19. Czy uważasz, że kompetencje emocjonalne uczniów powinny być doskonalone przez nauczyciela w nauce w klasie? *
20. Czy uważasz, że wykorzystanie gier komputerowych w pracy z uczniem pozwoli na rozwój ich kompetencji poznawczych (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie) ? *
21. Czy uważasz, że wykorzystanie gry w szachy w pracy z uczniem pozwoli na rozwój ich kompetencji poznawczych (np. uwaga, pamięć, spostrzeganie) ? *
22. Czy uważasz, że testy i treningi online podnoszące kompetencje szachowe i poznawcze będą użytecznym narzędziem w codziennej pracy w klasie? *
23. Czy uważasz, że gra w szachy jest użytecznym narzędziem w codziennej pracy w klasie? *
24. Które zadania z zakresu gier komputerowych mógłbyś włączyć do codziennej pracy w klasie?(wskaż 3) *
25. Które zadania z dydaktyki szachów mógłbyś włączyć do swojego codziennego nauczania? (wskaż 3) *
26. Czy uważasz, że projekt MATE jest interesujący i odpowiada na potrzeby w zakresie nowych narzędzi pedagogicznych? *
27. Czy uważasz, że narzędzie i program szkoleniowy wspierający kompetencje szachowe i poznawcze byłyby przydatne w Twojej codziennej pracy? *
28. Myślę, że konieczne jest uatrakcyjnienie narzędzia dla uczniów. *
Miejsce na komentarz do powyższych pytań
29. Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie MATE *
30. Prosimy o informację ilu uczniów (ile klas) chcą Państwo zaangażować do udziału w projekcie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy