Omasoten käyttökokemuksia Kainuun alueen äitiys- ja lastenneuvolan asiakkailta
Hyvä äitiys- ja lastenneuvolan asiakas!

Olemme Paula Kokkonen ja Karoliina Lappalainen, opiskelemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

Opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa Kainuun soten äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaiden käyttökokemuksia Omasote palvelusta. Tavoitteena on tuottaa tietoa terveydenhoitajille Omasoten palvelujen ohjaukseen sekä Omasoten kehittämiseksi.

Etsimme vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Millainen on asiakkaiden kokemus Omasoten käytöstä?
2. Miten Omasotea voidaan hyödyntää neuvolatyössä?
3. Millaisia toiveita asiakkailla on sähköisten palvelujen käytöstä?

Kainuun Omasote on Kainuun soten tarjoama sähköinen asiointipalvelu, jossa kansalainen voi hoitaa omia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kiireettömiä asioita.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimustuloksista teitä ei voi tunnistaa vastaajiksi. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tutkimukseen, johon tämä saatekirje liittyy. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Aineiston numeraalisen tallentamisen jälkeen, vastauslomakkeet hävitetään.
Esitämme valmiin opinnäytetyön sekä tutkimuksen tulokset Kajaanin ammattikorkeakoululla, julkaisemme myös valmiin opinnäytetyömme Theseus-tietokannassa kevään 2020 aikana.

Vastauksenne auttaa Kainuun sotea kehittämään neuvolan sähköisiä palveluita ja ohjaamaan teitä paremmin omasoten käytössä.

Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin valitsemalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus siihen tarkoitettuun kohtaan. Vastaamiseen menee aikaa n. 10 min.
Lämmin kiitos sinulle kyselyyn vastaamisesta!Ystävällisin terveisin

Paula Kokkonen ja Karoliina Lappalainen1. Neuvolani on *
2. Olen *
3. Olen käyttänyt Omasotea *
4. Jos vastasit En, miksi et ole käyttänyt omasotea?
Your answer
5. Kirjautuminen Omasoteen on
6. Jos vastasit edelliseen Vaikeaa, miksi?
Your answer
7. Kirjaudun Omasoteen mieluiten
8. Onko Omasoten neuvolapalvelut helposti löydettävissä?
9. Omasoten käyttö on mielestäni tarpeellista neuvolapalveluissa
10. Omasoten käyttö neuvolapalveluissa on helppoa
11. Missä asioissa olet käyttänyt Omasotea (voit valita useamman vaihtoehdon)
12. Oletko ollut yhteydessä neuvolaan Omasoten kautta?
13. Jos vastasit edelliseen kyllä, onko terveydenhoitajan vastaus ollut
14. Lomakkeiden täyttö Omasoten kautta on helppoa
15. Oletko käyttänyt Omasoten kotiseurantaa?
16. Kotiseurantaan olen lisännyt raskauden aikana(voit valita useamman vaihtoehdon)
17. Toivoisitko mobiilisovellusta neuvolan Omasotesta?
18. Olen saanut riittävästi ohjausta Omasoten käytöstä neuvolan terveydenhoitajalta
19. Pitäisikö Omasoten käytöstä saada enemmän ohjausta?
20. Jos vastasit edelliseen kyllä, millaista ohjausta tarvitset? (voit valita useamman vaihtoehdon)
21. Missä asioissa tarvitsisit opastusta? (voit valita useamman vaihtoehdon)
22. Millaisia sähköisiä palveluita toivoisit neuvolapalveluissa käytettävän?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy