Laste ja noorte muuseumifestivali "Avatud mänguväljad" 2020 ankeet
Ankeeti saab täita kuni 25. veebruarini 2020. Palun varu ankeedi lugemiseks ja täitmiseks piisavalt aega! Sama linki avades saab vastuseid täiendada või muuta kuni 25. veebruarini 2020.
Festivali teema on 2020.a AJAHÄKKERID, mis ühendab endas Eesti Rahvajutu ja Digikultuuri teema-aastat. Festival toimub 10.–25. oktoober 2020.
Alates aastast 2018 on "Avatud mänguväljad" Tallinna Linnamuuseumi ja MTÜ Elamusõppe labor koostööprojekt. Ka sellel aastal jätkame muuseumiharidusealase koolitusprogrammiga, mille sisu toetab mängujuhiste koostamist ning festivali elluviimist.
Foto: Meeli Küttim 2019 "Avatud mänguväljad" Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis
Mängujuhiseid saavad koostada 20 muuseumi, raamatukogu või teadus-/looduskeskust, mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Haapsalus ning nende linnade läbiümbruses. Põhiprogrammi konkurss kestab kuni 25. veebruarini 2020.
Konkursi tulemused avaldame võimalikult kiiresti, sest koolitus algab juba 2. märtsil!
Festivalil osalemine: põhi- ja paralleelprogramm
Põhiprogrammis osalemine eeldab osalemist koolitustel ja rühmatöödes terve aasta vältel ning mängujuhiste koostamist koostöös festivali eestvedajatega.
Seekordne festival kaasab oma põhiprogrammi muuseume ja teisi lastesõbralikke asutusi Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja nende lähiümbruses. Näiteid põhiprogrammi raames loodud mängujuhistest saad vaadata festivali kodulehel www.avatudfestival.ee. Festivali põhiprogrammi raames luuakse kokku kakskümmend mängujuhist lastele vanuses 4-14a (tase II, III ja IV) ja kolm väikelaste tegevuskaartide komplekti kuni 3a lastele (tase I).

Paralleelprogrammi kava paneme kokku suvel ning selle raames võivad toimuda omanäolised sündmused ja mängud: perepäevad, -hommikud, näidendid, äraarvamis- ja otsimismängud, veebipõhised viktoriinid, rakenduste katsetamine, noortele suunatud üritused vms. Kulud katab korraldaja asutus, festivali poolt on kajastamine festivalikavas ja reklaam.
Vaata 2019. aasta laste ja noorte muuseumidefestivali "Avatud mänguväljad" kokkuvõtet :)
Sellel aastal kestab mängujuhiste koostajatele mõeldud Avatud mänguväljade koolitus terve aasta vältel.
Koolitus on festivali mängujuhiste koostajatele tasuta. Koolitusel saab osaleda üks esindaja igast muuseumist.
Kokku on viis koolituspäeva (toimumiskohad täpsustamisel) ning kolm virtuaalset rühmatööd.
Foto: Yulia Bogacheva 2019 "Avatud mänguväljad" Eesti Politseimuuseumis
Koolitused ja ajakava 2020*
1. koolitus 2. märts 2020 – LOOVKIRJUTAMINE. Kadri Toomsalu.
Kodune ülesanne mõelda välja eesmärk ja mängu süžee

2. koolitus 30. märts 2020 – DIGInipid noortelt, tegevused ja ülesanded. Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilased ja Christina Lään
Kodune ülesanne mõelda välja tegevused ja ülesanded

3. koolitus 20. aprill 2020 – Teksti ja pildi ühendamine. JOONMEEDIA**
Kodune ülesanne piltide lisamine ja tegevuste sõnastamine
Mai 2020 – mängujuhise sisu ja piltide kirjeldused valmis.
Mai – juuni: keeletoimetus
Juuni – augusti algus: illustreerimine (kunstniku ja autori koostöö)
Juuli – august: mängujuhiste tõlkimine
August kuni 7. september: mängujuhiste testimine vastava sihtrühma poolt, vajadusel muudatuste tegemine

4. koolitus 7. september 2020 – Sotsiaalmeedia koolitus. Kristi Hürri**
Kodune ülesanne on seotud väljatöötatud mängujuhise reklaamimisega sotsiaalmeedias
Septembri lõpp – mängujuhiste korrektuur, trükk

Festival toimub 10.–25. oktoober 2020

5. koolitus 9. november 2020 – Avatud mänguväljade kokkuvõte ja tagasisidestamine. Kirss tordil.
Järgmise aasta plaanid

*Kavas võib esineda muudatusi.
** koolituste läbiviijad võivad muutuda, see sõltub „Avatud mänguväljade“ toetustest.… ja 2021 uuele ringile. Teemad selguvad!


Mida festivalil osalemine annab?
Foto: Yulia Bogacheva 2019 "Avatud mänguväljad" Eesti Tervishoiu Muuseumis
- Osalemist muuseumidevahelises haridusalases koostöös ja uusi tutvusi :)
- Professionaalset arengut omal alal
- Toetust, nõustamist ja abi mängude ja ülesannete välja mõtlemisel ja teostamisel. Rühmatöid juhivad kindla vanusastmega tegelevad eksperdid, kes osavalt ja loominguliselt mängujuhise koostamisel mõtteid suunavad.
- Trükise ehk mängujuhise ja/või väikelaste tegevuskaardide loomist koostöös kunstnikuga ja tasuta kujundust
- Muuseumidefestivali üldist ja ühist kommunikeerimist ja eraldi muuseumi ja selle mängu tutvustamist vastavale sihtgrupile (vajadusel ka vene keeles). Septembris toimuva koolituse koduseks ülesandeks on panustada festivali kommunikatsiooni oma mängu tutvustades.
- Perede aktiivsemat kaasamist muuseumi (või muu asutuse) sihtgrupina
- Muuseum saab üldises plaanis ka rohkem reklaami/tähelepanu/kajastust st tõstetakse fookusesse, mis võib tõsta üldist külastatavust
- Inspiratsiooni edaspidiseks tegutsemiseks ja häid sõpru!

- Seni oleme taganud ka mängujuhiste trükki (20 muuseumile 350 tk eesti keeles ning 12 muuseumile 200 tk vene keeles). Püüame olla sama tublid ja leida katet ka trükikuludele. Kui aga läheb teisiti, võime küsida osalustasu kuni 100 € ulatuses just trükikulude kateks.
Mida ootame osalejatelt?
Foto: Karin Pai 2019 "Avatud mänguväljad" Eesti Rahva Muuseumis
- KOOSTÖÖD ja siirast soovi areneda erialaselt
- Osalemist Avatud mänguväljade kõikidel koolituspäevadel ja rühmatöödes. Festival ühendab meid üheks tiimiks, kohtumised ja mõttevahetused on lausa vajalikud!
- Sisulist tööd mängujuhise koostamisel – see võtab aega ning sellega peab arvestama oma tööplaanides
- Koostööd mängujuhise kunstnikuga. See on samuti sisuline töö, sest talle tuleb kõik täpselt seletada, mis ja kuidas peab olema kujutatud.
- Juhendite testimist vastavas vanusegrupis laste poolt
- Panustamist festivali läbiviimisesse (kommunikatsioonialane koostöö, korraldus kohapeal, saaliteenindajate ja vajadusel ka vabatahtlike koolitus, võimalusel sooduspiletid täiskasvanud saatjatele ja paindlikkus muuseumi tööajas)
- Panust festivali korraldusse: vabatahtlike ja toetajate tänamiseks ning viktoriinideks ja loosimisteks 3–4 perepiletit, 5–10 muuseumimeenet, võimalusel ka raamatuid.

- Seni oleme taganud ka mängujuhiste trükki (20 muuseumile 350 tk eesti keeles ning 12 muuseumile 200 tk vene keeles). Püüame olla sama tublid ja leida katet ka trükikuludele. Kui aga läheb teisiti, võime küsida osalustasu kuni 100 € ulatuses just trükikulude kateks.
TEEME HEAD!
Palume võimaldada festivali ajal (10.–25. oktoober 2020) tasuta sissepääs kolmele vähekindlustatud perele või lastekeskusete gruppidele (nt. nimekirja alusel). Tuleb arvestada, et need pered on tihti ka lasterikkad.
TEEME HEAD! Kui see plaan saab teoks, siis on 60 peret ja enam kui 100 last mänginud muuseumimänge, millest muidu oleksid nad ilma jäänud. Koostööpartneriteks on Tartu Lastekaitse Ühing Tartus, Lastekeskus Tähetorn Tallinnas ning Haapsalus oleme kontaktide otsinguil.
Asutuse ametlik nimi *
Your answer
Asutuse koduleht *
Your answer
Mängujuhise koostaja nimi *
Your answer
Mängujuhise koostaja amet *
Your answer
Sinu e-post *
Your answer
Kontakttelefoni number *
Your answer
Arvestan korraldajate ootustega *
Required
Muuseum oli esindatud avaseminaril *
Foto: Karin Pai 2019 "Avatud mänguväljad" Jääaja Keskuses
Kui pädevaks pead ennast mitteformaalse hariduse alal? Hinda ennast *
mul pole erilist kogemust
mul on arvestatav mitteformaalse hariduse kogemus
Kas Sa pead koolituspäevade, rühmatööde ja koostöö puhul ajakavast ja kokkulepetest kinni (vaatamata sellele, et on kiire, algab linnalaager, puhkus jne)? *
Millise oma (muuseumi)tunnis kasutatud mängu või mängulise ülesande üle oled eriti uhke? Miks? *
Palun kirjelda tegevust. See võib olla ka kohandatud mäng, mis töötas näituse kontekstis eriti hästi.
Your answer
Foto: Meeli Küttim 2019 "Avatud mänguväljade" avamine Kieik in de Köki kindlustustemuuseumis
Millist tähendust kannab teema AJAHÄKKERID sinu jaoks? Kuidas see seostub muuseumi, raamatukogu või keskusega? (Vihje: vaata koolitusmaterjale festivali kodulehel http://avatudfestival.ee/et/kokkuvote-avaseminarist/) *
Your answer
Mis vanuses lastele tahaksid tegevusi luua? Uuri mängujuhiste ja tegevuskaartide näidiseid! Võib valida mitu varianti.
Foto: Yulia Bogacheva 2019 "Avatud mänguväljad" Niguliste muuseum - Eesti Kunstimuuseum
*
Näidiseid leiad festivali kodulehelt www.avatudfestival.ee
Required
Kas soovid ja leiad võimaluse kaasata festivali osalejatena ka vene keelt rääkivaid peresid? *
Mis saab edasi?
Foto: Karin Pai 2019 "Avatud mänguväljad" Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumis
Konkursi tulemused veebruari viimasel nädalal. 10. veebruaril avaseminaril osalenud muuseumidel on konkursil eelis. Juhul, kui Sinu asutus põhiprogrammi ei pääse, julgustame osalema paralleelprogrammis! Koolitusel osalemine sõltub vabade kohtade olemasolust.
Paralleelprogramm tähendab lastele, peredele ja/või noortele suunatud üritusi kindlal ajal ja kohas ning tavaliselt ka koos juhendajaga. See on hea võimalus kaasata ka vene keelt kõnelevat publikut. Sel juhul katab kõik korralduslikud kulud asutus ise. Festivali poolt on tagatud sündmuste kommunikeerimine nii eesti kui vene meedias.
Kutse osalemiseks paralleelprogrammis saadame välja suvel. Sellest võivad osa võtta kõik lastesõbralikud asutused üle Eesti :)
Sinu kommentaarid ja ettepanekud
Foto: Yulia Bogacheva 2019 "Avatud mänguväljad" Eesti Tervishoiu Muuseumis
Your answer
Suur tänu, et täitsid ankeedi!
Palun anna märku aadressil elamusoppe@gmail.com, et oled ankeedi täitnud. Siis saame kontrollida, kas täidetud ankeet on meile laekunud.
Kui Sul on küsimusi, võta ühendust elamusoppe@gmail.com või tel. 5544849 (Jelena)
www.avatudfestival.ee

Kasutatud fotod: Yulia Bogacheva (Kid.report), Karin Pai, Meeli Küttim
Video: Kid.report

Parimate soovidega
Jelena Tšekulajeva, "Avatud mänguväljade" projektijuht
Karin Pai, "Avatud mänguväljade" Tartu koordinaator,
Heili Sõrmus, "Avatud mänguväljade" kommunikatsioonispetsialist
Tallinna Linnamuuseumi meeskond: Jane Meresmaa-Roos, Kadri Toomsalu, Julia Kornejeva, Reti Meema, Eve Veigel
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy