დამსაქმებელთა კვლევის კითხვარი
გამოკითხვის მიზანია შრომის ბაზრის კონკრეტულ სეგმენტში მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენა. პარტნიორი ორანიზაციის მიერ კოლეჯთან თანმაშრომლობის შეფასება და სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში პარტნიორებისა და პოტენციური დამსაქმებლის მოძიება სამუშაო ბაზარზე.
ორგანიზაციის დასახელება *
თანამდებობა (მიუთითეთ თქვენი თანამდებობა აღნიშნულ ორგანიზაციაში) *
სახელი და გვარი *
ტელეფონი *
ვებ-გვერდი (ორგანიზაციის) *
რა საშუალებით მიიღეთ ჩვენი კოლეჯის შესახებ ინფორმაცია? *
Required
რა სახის თანამშრომლობა გაკავშირებთ კოლეჯთან *
როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში უსაფრთხოების ნორმების დაცულობას? *
როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში არსებულ გარემოს პრაქტიკანტის მიმღებლობასა და მხარდაჭერასთან მიმართებაში? *
თქვენს ორგანიზაციაში რამდენად დაცული იქნება კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა უფლებები შრომის კოდექსის მოთხოვნების გათვალისწინებით? *
ძირითადად რომელ პროფესიის კადრებზეა თქვენს კომპანიაში მოთხოვნა? *
თქვენი აზრით, უახლოესი 2-3 წლის მანძილზე, შეიცვლება თუ არა კადრებზე ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნა *
სამომავლოდ რომელი პროგრამის ფარგლებში ისურვებდით ჩვენთან თანამშრომლობას *
გაქვთ თუ არა მზაობა ითანამშრომლოთ პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ფარგლებში? *
გაქვთ თუ არა ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისათვის? (მაგ. პანდუსი) *
10 ქულიანი სისტემით შეაფასეთ თქვენი კმაყოფილების მაჩვენებელი თქვენი თანამშრომლების (ჩვენი კურსდამთავრებულებთან) მიმართებაში. *
10 ქულიანი სისტემით შეაფასეთ თქვენი კმაყოფილების მაჩვენებელი კოლეჯთან მიმართებაში თანამშრომლობის შემთხვევაში.
Clear selection
გთხოვთ, მოგვცეთ რეკომენდაცია რათა გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy