การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)
ขออภัย
ระบบปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้ว

แต่ท่านยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่:

https://bit.ly/NSO_COVID-19

ขอบคุณท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 🙏
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy