Kwestionariusz Pomiaru Satysfakcji Klientów Urzędu Miasta Rydułtowy
Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Rydułtowy w partnerstwie z 11 innymi urzędami zrealizował projekt "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego" zwany dalej Projektem. Projekt przewiduje, miedzy innymi, przeprowadzenie wśród klientów urzędów Partnerów badań służących pomiarowi satysfakcji klientów urzędu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Kwestionariusz Pomiaru Satysfakcji Klientów Urzędu Miasta Rydułtowy
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy