แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร กองทรัพยากรมนุษย์
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร กองทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. หน่วยงาน
3. อายุ
4. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร
ให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. รูปแบบการใช้งานระบบ ยาก – ง่าย
2. กระบวนการทำงานของระบบ
Clear selection
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. การออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ
5. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
6. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
Clear selection
ด้านความสะดวก ความสวยงามของระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
7. ความสะดวกในการใช้งานระบบ
8. ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ
9. รูปแบบของระบบมีความสวยงาม น่าใช้งาน
Clear selection
ด้านคุณภาพของระบบ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
10. ความพึงพอใจในการใช้งานโดยรวม
11. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
Clear selection
จุดเด่น / จุดที่ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy