18.11.2019 → AKO VYBUDOVAŤ FIRMU Z INTRÁKU s Michalom Hrabovcom
Ahoj,

na našom ďalšom podujatí ti Michal Hrabovec z firmy Anasoft prezradí, ako vybudoval úspešnú firmu úplne od základov. Začínal na intrákoch a musel čeliť rôznym otázkam, napríklad, či má ešte zmysel chodiť do školy, s kým založiť firmu, ako ju rozvíjať alebo na aké trhy preniknúť. Príď na podujatie a možno práve jeho príbeh ťa inšpiruje, aby si vkročil/a do sveta podnikania.

Kde a kedy sa stretneme? 18.11.2019 (pondelok) od 17:00 - 18:30 hod na FEI STU, miestnosť AB35.
Vstup je ZDARMA.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 17.11. do 15:00.

Tešíme sa!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a paragrafom § 13 ods. 1 pís. a) Zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) týmto dobrovoľne poskytujem
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00 397
687, zriadená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) súhlas so
spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári tejto
webovej stránky (ďalej len „Osobné údaje”), a to za účelom zaradenia do evidencie účastníkov
na akciu organizovanú Prevádzkovateľom pod názvom Ako vybudovať firmu z intráku konanú
dňa 18.11.2019 v AB35, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava.
Tento súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania Osobných
údajov, najdlhšie však počas doby do 20.11.2019.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov môžem
kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu: dpo@stuba.sk. alebo
písomne na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám ako dotknutá osoba v zmysle čl. 19 GDPR/§ 15 Zákona najmä
právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k mojim Osobným údajom, ktoré sa ma týkajú,
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, právo na prenosnosť.
Súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytnete zakliknutím políčka “Súhlas so spracovaním
osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akcii Ako vybudovať firmu z intráku”.
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov firmy/školy *
Your answer
E-mail *
Your answer
Prosím uveď, do ktorej kategórie patríš. *
Svoje otázky k podujatiu alebo danej téme napíš sem.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy