ระบบรายงานข้อมูลกลับเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยและมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้น ประกอบกับ
1) คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1991/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับบุคลากรและนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
2) คำสั่งจังหวัดที่ 1764/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 11 จังหวัด
3) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1709/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และจัดระบบการรับลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ 11 จังหวัด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ท่านเป็นนิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา *
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
สำหรับทีมสอบสวนโรคติดต่อประสานกลับ
ID line
สำหรับทีมสอบสวนโรคติดต่อประสานกลับ
สังกัดคณะ / กอง / ศูนย์ *
สำหรับนิสิตศึกษาในหลักสูตร
ชั้นปีที่
Clear selection
ที่พักอาศัยในจังหวัดพะเยา (ระบุโดยละเอียด) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of License Manager. Report Abuse