Część I. Cykl szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej.                                                    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w grupie warsztatowej*.
 
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych dostaniecie Państwo zaproszenie do rozmowy, która pozwoli podjąć ostateczną decyzję o udziale w całym cyklu warsztatów w ramach Akademii Równości i Różnorodności 2020, organizowanej przez Fundację Rozwoju MOTYLARNIA.
 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID 19 przewidujemy realizację zajęć w formie łączonej (zdalnie - online i stacjonarnie - offline).

Wysłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem zajęć w okresie od 31 sierpnia do 30 listopada 2020 r.  
Zachęcamy do zgłaszania się w towarzystwie innej osoby, pracującej wspólnie z Państwem, co pozwoli na wzajemne wsparcie w realizacji zadań projektowych oraz współpracę w ramach kolejnych podejmowanych działań w praktyce.
W przypadku wątpliwości dotyczących warunków czy delegacji z miejsca pracy oferujemy wsparcie w formie telefonicznej lub mailowej, by szerzej przedstawić ofertę AKADEMII.

*Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie uwzględniony limit miejsc dla osób z jednej placówki (2-3 osób).
Po wyczerpaniu limitu miejsc potwierdzonych w dwóch grupach, Fundacja może przyjmować zgłoszenia tylko na listę rezerwową.
Prowadzimy otwarty nabór od 2 -  15 lipca 2020 r., w tym czasie trwają rozmowy z osobami zgłoszonymi. Ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania do grupy szkoleniowej otrzymają Państwo mailem.


CYKL WARSZTATÓW JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA POZNANIA NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI

#poznanwspiera
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko: *
Telefon: *
Informacja potrzebna do nawiązania kontaktu, potwierdzenia udziału w zajęciach, a później informowania o ewentualnej zmianie godzin, zadaniach domowych itp.
Gdzie pracujesz z dziećmi i młodzieżą?  Podaj nazwę i adres miejsca pracy. *
Informacja potrzebna do stworzenia grup warsztatowych
 Opisz krótko w jakim charakterze wykonujesz swoje zadania (wychowawca/czyni, nauczyciel/lka, psycholog, pedagog, socjoterapeuta/tka, animator/rka, kurator/rka etc...) *
Informacja potrzebna do stworzenia grup warsztatowych
Opisz krótko dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu w ramach AKADEMII RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI?  Napisz również swoje oczekiwania wobec udziału w szkoleniu. *
Określ grupy wiekowe dzieci/młodzieży, z jakimi pracujesz? *
Required
Czy Twój pracodawca zgadza się na Twoje zaangażowanie w szkolenie w godzinach pracy? *
Możliwe jest wsparcie ze strony fundacji w uzyskaniu zgody na rozliczanie godzin szkolenia w formie delegacji z pracy.
Zaznacz oświadczenia dotyczące szkolenia: *
Required
Jak dowiedziałaś/dowiedziałeś się o naszym projekcie:
Clear selection
Miasto Poznań finansuje projekt AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI. Część I. Cykl szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej.  Dlatego uczestniczyć w nim mogą  osoby, pracujące z młodzieżą na terenie miasta Poznania *
Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Motylarnia
1. WYSYŁAJĄC TEN FORMULARZ Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Motylarnia.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI. Część I. Cykl szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej. , a w szczególności rekrutacji, udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Projekt AKADEMIA RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI. Część I. Cykl szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej. , realizowany jest w ramach konkursu:
OTWARTY KONKURS OFERT NR 42/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI i PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, ogłoszonym przez: Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. ogłoszonym przez: Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, na podstawie umowy zawartej w Poznaniu, między: Miastem Poznań, z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17 a Fundacją Rozwoju Motylarnia.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. `
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU MOTYLARNIA, REGON: 302540180 NIP: 7792416701 KRS: 0000476079 z siedzibą w Poznaniu Kod pocztowy: 61-625 Ulica: Hawelańska 6/18. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: fundacja@motylarnia.org, telefonicznie pod numerem +730450250 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

*
Fundacja Rozwoju Motylarnia
www.motylarnia.org, email: fundacja@motylarnia.org, telefon  730450250
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy