CDC-D1935-A ผ้ากฐิน-ผ้าขาว-กฐินวัดเขาวันชัย 2019
ผู้ที่มีความประสงค์จะจองผ้ากฐิน เพื่อนำผ้ากฐินไปถวาย (ตามกระทู้ CDC-D1935 กฐิน 2019 วัดเขาวันชัยฯ)
สามารถลงชื่อจองผ้ากฐิน และ ร่วมทำบุญ ผ้ากฐิน ชุดละ 500 บาท หรือ ผ้าขาว 250 บาท
(โดยทางชมรมจะเตรียมผ้ากฐินไว้ให้)

สามารถโอนเงิน ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/k0necz

ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/xnnecz
Login Name
ใส่ Login Name ที่ใช้ในเวป Chaloke.com
Your answer
วันที่โอน
ใส่วันที่ทำรายการ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น โอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใส่ 01/02/2017
Your answer
เวลาที่โอน
ใส่เวลาที่ทำรายการ ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น โอนตอนบ่ายโมงสิบสี่นาที ให้ใส่ 13:14
Your answer
ช่องทางการโอนเงิน
ระบุธนาคารที่โอนออกและช่องทางการโอนเช่น Internet, ATM, Counter กรุณาระบุสาขาที่ทำรายการ
Your answer
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ใส่ตัวเลขพร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 500.01 (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่าบาท)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้จองผ้ากฐิน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
Your answer
Comment *
ข้อความเพิ่มเติม
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy