แบบสำรวจความต้องการมีงานทำ (Part Time) ของนักศึกษา
โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email address *
ชื่อ - สกุล *
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อด้วย เช่น นายขยัน อดออม
รหัสนักศึกษา *
ชั้นปีที่ ในปีการศึกษา 2563 *
สาขาวิชา *
เลือกชื่อสาขาตามที่ศึกษา
คณะ *
เกรดเฉลี่ยสะสม *
เบอร์โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy