Gemeentelijke spiegel WVL
In deze enquête met vijf thema's peilen we naar jouw mening over je gemeente. Per vraag geef je een score van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord).

Indien een vraag niet van toepassing is, laat je de vraag blanco.

Bezoek onze website www.gemeentelijkespiegel.be
Email *
Wat is jouw postcode? *
Wat is je leeftijd? *
Wat is je geslacht? *
Wat is je hoogst behaalde opleidingsgraad? *
Het privaat woonaanbod is voor mij betaalbaar.
Helemaal niet akkoord
Helemaal akkoord
Clear selection
Er zijn voldoende sociale woningen.
Clear selection
Het woonaanbod in mijn gemeente trekt nieuwe inwoners aan.
Clear selection
Ik vind de huurwoningen op de privémarkt kwaliteitsvol.
Clear selection
Er is voldoende opvang voor kinderen in mijn stad/gemeente.
Clear selection
Er is voldoende aanbod aan buitenschoolse activiteiten in mijn stad/gemeente.
Clear selection
Er is in mijn stad/gemeente voldoende infrastructuur waar jongeren terechtkunnen, zoals speelbossen, speeltuinen, jeugdhuizen, receptieruimtes of sportinfrastructuur.
Clear selection
Er wordt binnen de gemeentepolitiek voldoende aandacht geschonken aan inspraak van jongeren.
Clear selection
Mijn gemeente/stad spant zich voldoende in om de lokale handelaars te ondersteunen en stimuleren.
Clear selection
Er zijn voldoende evenementen in mijn stad/gemeente.
Clear selection
Burgers worden betrokken bij keuzes rond de invulling van de publieke ruimte.
Clear selection
Het centrum is voor mij gemakkelijk bereikbaar.
Clear selection
Ik kan me als zwakke weggebruiker veilig door mijn stad/gemeente verplaatsen.
Clear selection
Ik heb gemakkelijk toegang tot het openbaar vervoer vanuit mijn woning.
Clear selection
Er zijn voldoende huisartsen in mijn gemeente/stad.
Clear selection
Er is voldoende aanbod van voorzieningen voor ouderen, zoals woonzorgcentra.
Clear selection
Ik kan gemakkelijk terecht bij mijn gemeente om tegemoetkomingen aan te vragen. (mantelzorgpremie, leefloon, renovatiepremie...)
Clear selection
Ik ben tevreden over de werking van de sociale dienst van mijn gemeente/stad.
Clear selection
Ik haal gemakkelijk de norm van 30 minuten bewegen per dag.
Helemaal niet akkoord
Helemaal akkoord
Clear selection
Vul hier je mailadres in als je achteraf de resultaten wilt ontvangen.
Privacyvoorwaarden
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy