กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับขอข้อมูลเพิ่มเติม
“ไอพลัสฯ ขออนุญาตทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเสนอรายละเอียดที่ถูกต้องของโซลูชั่นการให้บริการด้านต่างๆ (In-House, i3 Program, Consulting, Guest Speaker service)”
1.ชื่อบริษัท หรือองค์กร (Organization Name) *
Your answer
2.ประเภทของธุรกิจ (Type of Business ) *
Your answer
3.จำนวนพนักงานในองค์กร (Number of Employees) *
Your answer
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ (Contact Person) *
Your answer
5.ตำแหน่ง (Position) *
Your answer
6.เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อกลับ (Tel. no.) *
Your answer
7.อีเมล์ (E-mail address) *
Your answer
8.ปัญหา (หรือสถานการณ์) ที่บริษัทหรือองค์กรต้องเผชิญ และต้องการการพัฒนา *
Your answer
9.เป้าหมายที่บริษัท / องค์กรต้องการจะบรรลุ และต้องการแนวทางในการบริหารจัดการ *
Your answer
10.รายชื่อหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องการจัดขึ้น *
Your answer
11.ท่านต้องการอบรมในรูปแบบใด *
12.งบประมาณในการฝึกอบรม (ต่อหลักสูตร)​ ทั้งนี้เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด *
(อัตราค่าบริการของ iPlus เริ่มต้นที่ 50,000 -​ 150,000 บาท ขึ้นอยู่กับการออกแบบและรายละเอียดต่างๆทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร)
13.กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมมีระดับและแผนกใดบ้าง *
Your answer
14.กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมมีอายุเฉลี่ยเท่าใด *
Your answer
15.กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมมีจำนวนเท่าใด
Your answer
16.ต้องการให้ลักษณะการบรรยายหรือการสอนของวิทยากร เน้นไปที่สิ่งใด อย่างไร (สามารถแจ้งสัดส่วนเป็น % โดยจะทำให้สัดส่วนการบรรยายรวมทั้งหมดเป็น 100 %) *
1.การบรรยายในภาพรวม / 2.การอธิบายกรณีศึกษา (Case Study) / 3.การอธิบายเครื่องมือต่างๆ (Tools) / 4.การระดมความคิด (Brainstorm) / 5.การลงมือทำ Workshop / 6.เรียนรู้จากเกมกิจกรรม Game & Activity base และอื่นๆ
Your answer
17.วิทยากรที่สนใจหรือต้องการเรียนเชิญ (ถ้ามี)
Your answer
18.วิทยากรที่ท่านสนใจหรือต้องการเรียนเชิญควรจะมีคาแรคเตอร์แบบใด ซึ่งจะสอดคล้องกับคาแรคเตอร์หลักของผู้ที่เข้าฟังด้วย *
> อ้างอิงจากเครื่องมือ D I S C ทั้ง 4 สไตล์ของประเภทบุคคล ***สามารถระบุได้ไม่เกิน 2 สไตล์
Required
19.ช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรมโดยประมาณ *
(เพื่อทำการจองตารางวันของวิทยากรล่วงหน้าพอสมควร เนื่องจากการได้รับความนิยมอย่างสูงของวิทยากรหลายๆท่าน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of iPlus - Learning & Consultative. Report Abuse - Terms of Service