กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับขอข้อมูลเพิ่มเติม
ไอพลัสฯ ขออนุญาตทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเสนอรายละเอียดที่ถูกต้องของโซลูชั่นการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ เช่น In-House, i3 Program, Consulting, Guest Speaker

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ชื่อบริษัท หรือ องค์กร (Company or Organization Name) *
2.ประเภทของธุรกิจ  (Type of Business ) *
3.จำนวนพนักงานในองค์กร (Number of Employees) *
4.ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ (Contact Person) *
5.ตำแหน่งผู้ติดต่อ (Position) *
6.เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับ (Tel. Number) *
7.อีเมล์ (E-mail Address) *
8.ปัญหา หรือ สถานการณ์ สำคัญและเร่งด่วนที่องค์กรต้องเผชิญ "ในปัจจุบัน" *
9.วัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการจากการจัดอบรมเพื่อ > ให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการขององค์กร "สำหรับอนาคต" *
10.รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม หรือ การเรียนรู้พัฒนาที่องค์กรต้องการจะจัดขึ้น *
Development
11.ท่านต้องการการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้พัฒนาในรูปแบบใด *
11-1.ท่านต้องการการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้พัฒนา จำนวนกี่วัน *
11-2."ภายหลังการจัดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆแล้ว" > ท่านต้องการให้มีการจัดหลักสูตรเพื่อ "การติดตามผล"การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้พัฒนานั้น ด้วยการแชร์ริ่งและโค้ชชิ่ง (Follow up by Sharing & Coaching) ด้วยหรือไม่ (อาจรวมถึงการจัดเพื่อติดตามผลจากการมอบหมาย Project ได้ เช่นเดียวกันค่ะ)
Captionless Image
Clear selection
12.งบประมาณในการฝึกอบรม (ต่อหลักสูตร)​ ทั้งนี้เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด *
(อัตราค่าบริการของ iPlus เริ่มต้นที่ 50,000 -​ 100,000 บาท ขึ้นไป  ขึ้นอยู่กับการออกแบบและรายละเอียดต่างๆทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร)
13.แผนก และ ระดับตำแหน่งของผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนใดบ้าง    (หากผู้เข้าฝึกอบรมมีปัญหาหรือประเด็นที่ตรงกับหลักสูตร จะยิ่งทำให้คลาสมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก) *
14.อายุเฉลี่ยของกลุ่มหลักๆ 1-2 กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมอยู่ในช่วงใดบ้าง *
Required
15.จำนวนของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเท่าใด    (หากจำนวนไม่เกิน 21 ท่าน สำหรับ In-House จะทำให้คลาสมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากโฟกัสผู้เข้าฝึกอบรมได้มากขึ้น) *
16.ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งผู้หญิง / ผู้ชายมีอัตราส่วนเป็นเท่าใด *
(อาทิ เช่น ผู้หญิง 60% / ผู้ชาย 40% )
17.ท่านต้องการให้ลักษณะการบรรยาย หรือ การสอนของวิทยากร เน้นไปที่สิ่งใด? และอย่างไร?        (สามารถแจ้งแต่ละส่วนเป็น % ได้และจะรวมทั้งหมดเป็น = 100 %)                               *
1.Concept & Process            = การบรรยายภาพรวมและกระบวนการของเนื้อหาหลักสูตร                                                                                        // 2.Tools                               = การอธิบายเครื่องมือต่างๆของหลักสูตร                                                                                                                                                               // 3.Case Study                     = การอธิบายกรณีศึกษา                                                                                                                                               // 4.Brainstorm                     = การระดมความคิดเห็น                                                                                                                                              // 5.Workshop                       = การลงมือทำ                                                                                                                                                                     // 6.Game & Activity base    = เรียนรู้จากเกมกิจกรรม                                                                                                                                      // 7.อื่นๆ  (สามารถระบุได้เพิ่มเติม)
18.วิทยากรที่ต้องการเรียนเชิญหรือที่ท่านสนใจ (หากมี)
19.วิทยากรที่ท่านสนใจหรือต้องการเรียนเชิญควรจะมีคาแรคเตอร์แบบใด ซึ่งจะสอดคล้องกับคาแรคเตอร์หลักของผู้ที่เข้าฟังด้วย *
> อ้างอิงจากเครื่องมือ D I S C คือทั้ง 4 สไตล์ของบุคคลทั่วไป **สามารถระบุได้ 2 สไตล์ เพื่อเป็นการโฟกัส**
Captionless Image
Required
20.ช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรมโดยประมาณ *
(เพื่อทำการจองตารางวันของวิทยากรล่วงหน้าพอสมควร เนื่องจากการได้รับความนิยมอย่างสูงของวิทยากรหลายๆท่าน)
21.ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือ รายละเอียดอื่นๆที่ต้องการเกี่ยวกับหลักสูตร (หากมีเพิ่มเติมค่ะ)
ขอขอบพระคุณค่ะสำหรับข้อมูลและที่ให้ความสนใจในบริการของเรา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of iPlus - Learning & Consultative. Report Abuse